Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

LIPIĆ, Fran Viljem (Lipič, Lippich, Lipitsch; Fran Vilim, Franz Wilhelm, Franciscus Guglielmus), liječnik (Spišská Nová Ves, 13. VI. 1799 — Beč, 12. XII. 1845). Podrijetlom iz hrvatske obitelji starinom iz Boke kotorske. Završio srednju školu u Košicama 1817, potom studirao medicinu u Pešti i Beču, gdje je promoviran disertacijom o puerperalnoj sepsi 1823. U Ljubljani od te godine gradski fizik, okružni liječnik od 1832. i pomoćnik bolničkoga ravnatelja od 1833. Zbog sukoba s homeopatima i nadriliječnicima otišao 1834. na Sveučilište u Padovi te bio imenovan profesorom praktične medicine i predstojnikom Interne klinike. God. 1841. pozvan za profesora interne medicine na Sveučilište u Beču, gdje je reorganizirao rad klinike i kliničku nastavu. Surađivao je u časopisima Illyrisches Blatt (Ljubljana 1829, 1831) i Medizinische Jahrbücher des österreichischen Kaiserstaates (Beč 1830, 1832–35), napisao knjižicu o primjeni parne kupelji u liječenju (Beschreibung eines Wärme- und Dampfbadapparates nebst Bemerkungen über dessen Anwendung und Nutzen in verschiedenen Krankheiten, vorzüglich in der Cholera. Ljubljana 1831), opis zdravstvenih prilika u Ljubljani (1834) te raspravu o alkoholizmu (1834). Promičući nove dijagnostičke metode, uveo uporabu stetoskopa, opisao slučajeve iz kliničke prakse (1836–1839) te sastavio upute za pisanje povijesti bolesti s originalnom nozografskom sistematikom (1836). Jedan je od prvih liječnika koji se znanstvenim argumentima borio protiv alkoholizma.

DJELA: Dissertatio inauguralis medico-pratica sistens observata de metritide septica in puerperas grassante. Vindobonae 1823. — Grundzüge zur Dipsobiostatik oder politisch-arithmetische, auf ärztliche Beobachtung gegründete Darstellung der Nachtheile, welche durch den Missbrauch der geistiger Getränke in Hinsicht auf Bevölkerung und Lebensdauer sich ergeben. Laibach 1834 (pretisak i slov. prijevod Ljubljana 2005). — Topographie der k. k. Provinzialhauptstadt Laibach, in Bezug auf Natur- und Heilkunde, Medicinalordnung und Biostatik. Laibach 1834 (pretisak Ljubljana 2003). — Adversaria medico-clinica, I/1. Patavii 1836 (pretisak Ljubljana 2007); II/1–2. Patavii 1837–1839. — Nosographologia, sive methodus empirico-rationalis historias morborum concinnandi. Patavii 1836.
 
LIT.: I. Kukuljević Sakcinski: Slovnik umjetnikah jugoslavenskih. Zagreb 1858. — C. Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich, 15. Wien 1866. — Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker, 3. Berlin—Wien 1931. — I. Pintar: Prof. dr. Kern in prof. dr. Lipić. Liječnički vjesnik, 53(1931) 4, str. 395–399. — M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine, 1951, 43, str. 126. — Isti: Hrvatska medicinska bibliografija, I/1. Zagreb 1955, 100–101. — Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima. Zagreb 2003, 96. — Z. Zupanič-Slavec: Ljubljanski mestni zdravnik Fran Viljem Lipič. U: Topografija c.-kr. deželnega glavnega mesta Ljubljane. Ljubljana 2003, 501–524.
 
Vladimir Dugački (2013)