Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BALTIĆ, Simeon, slikar (Zemun, 1729 — ?, poslije 1780). Bio je monah u manastiru Hopovo, a 1756. otišao je u Kijev učiti slikarstvo. Tu je 1762. s gomirskim igumanom Teofilom Aleksićem sklopio ugovor prema kojem je došao u Gomirje slikati i u slikarstvu poučavati nekoliko učenika: Jovana Grbića, Đorda Mišljenovića i Luku Nikšića. Nema potpisanih Baltićevih radova. Smatra se da je u Gomirju slikao prijestolne ikone s ikonostasa, niz cjelivajućih ikona i nekoliko slika na platnu. Ti se radovi nalaze u Povijesnom muzeju Hrvatske u Zagrebu u Odjelu Srba u Hrvatskoj. Prema M. Grbiću, slikao je ikone za Perjasicu i Plaški, koje nisu sačuvane, a Bach misli da su njegove i četiri ikone i dveri koje su se nalazile u Gornjim Dubravama. — Po mišljenju istraživača, B. i gomirska škola imaju samo kulturno-povijesno značenje. Neki (I. Bach, D. Medaković) priznaju Baltiću, za razliku od njegovih učenika, određene vrijednosti, dok Jovanović smatra da je njegovo značenje jedino u tom što je osnivač ikonografske škole pod ruskim baroknim utjecajem na krajnjem zapadu karlovačke mitropolije.

LIT.: Manojlo Grbić: Karlovačko vladičanstvo, 2. Karlovac 1891, 168–170. — Milenko Đurić: Ikonografska škola u Gomirju u XVIII veku. Život i umetnost, 2(1936–37) 2, str. 149–150. — Ivan Bach: Iz Muzeja za umjetnost i umjetnički obrt u Zagrebu. Narodna statina, 14(1939) 35, str. 113. — Isti: Gomirska slikarska škola u drugoj polovini 18 vijeka. Prosvjeta. Narodni kalendar, Zagreb 1949, 215–221. — Isti: Prilozi povijesti srpskog slikarstva u Hrvatskoj od kraja XVII do kraja XVIII st. Historijski zbornik, 2(1949) str. 201–205. — Dejan Medaković: Manastir Gomirje. Naučni prilozi studenata Filozofskog fakulteta. Beograd 1949, 168–170. — Isti: O srpskoj umetnosti u oblastima stare Slavonije i Hrvatske. Starinar, 1954–55, 5/6, str. 329–330. — Miodrag Jovanović: Rusko-srpske umetničke veze u XVIII veku. Zbornik Filozofskog fakulteta (Beograd), 1963, 7/1, str. 394–395. — Dušan Kašić: Srpski manastiri u Hrvatskoj i Slavoniji. Beograd 1971, 52–54. — Vera Borčić: Zbirka ikona Odjela Srba u Hrvatskoj (katalog). Zagreb 1973, 9, 30–32. — Milan Radeka: Gornja Krajina – Karlovačko vladičanstvo. Zagreb 1975, 288–289. — Vera Borčić: Zbirka slika Odjela Srba u Hrvatskoj (katalog). Zagreb 1978, 8.
 
Vera Borčić (1983)