Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BALZARENO, Drago, vojni pilot (Zagreb, 1896 — ?, Bolivija, 12. IV 1939). O njemu se jedino zna da je još u domovini, među prvima, gradio jedrilice i bavio se jedrenjem. God. 1930. otišao je u Južnu Ameriku, nastanio se u Antofagasti i tu otvorio jedriličarsku školu. Na jednomu zračnom mitingu uočio ga je bolivijski konzul te je B. na njegov poziv stupio u bolivijsku ratnu službu. Bio je vojni pilot u ratu između Bolivije i Paragvaja u Chacu (1932–1935). Za ratne zasluge odlikovala ga je bolivijska vlada 1932. Poslije rata prešao je u privatno zrakoplovno društvo Lloyd Aéreo Boliviano. Poginuo je u avionskoj nesreći u Boliviji.

LIT.: Nikola Škrgić: Ratni pilot bolivijanske vojske naš zemljak g. Drago Balzareno, priča nam o ratu između Bolivije i Paragvaja. Pravda, 31(1935) 11 173, str. 5. — Bogoljub Cikota: Najveći naš pustolov Drago Balzareno priča o svom učešću u krvavom ratu Bolivije i Paragvaja. Vreme, 18(1938) 5848, str. 13. — Hrvatska enciklopedija, 2. Zagreb 1941.
 
Vera Humski (1983)