Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BANAC, Božo, brodovlasnik (Dubrovnik, 13. III 1883 — New York, 16. IV 1945). Sin je pomorskog kapetana i brodovlasnika Boža. Nakon završenih škola nastanio se u Londonu, gdje je osnovao pomorsku tvrtku. Zastupao je neka strana i domaća brodarska društva, među njima i Atlantsku plovidbu »Ivo Račić«, koje je bio i suvlasnik. God. 1920. bio je ekspert Delegacije za sporazum Kraljevine SHS i Italije o podjeli trgovačke mornarice bivše Austro-Ugarske. Podržavajući veze s našim iseljenicima u Južnoj Americi (Nikolom Mihanovićem, Paskom Baburicom i Franom Petrinovićem); inicirao je osnivanje Jugoslavensko-amerikanske plovidbe (1924). Njegovim nastojanjem to se društvo fuzioniralo s Atlantskom plovidbom »Ivo Račić«; tako je krajem 1928. utemeljeno poduzeće »Jugoslavenski Lloyd«, sa sjedištem u Zagrebu i Splitu, koje je pod Bančevom upravom uspješno poslovalo. Sudjelovao je u radu drugih brodarskih poduzeća, a 1936. postao je, kao prvi strani brodovlasnik, stalnim članom glavnog odbora londonskog Lloyd’s Register of Shipping. Za II svjetskog rata dao je saveznicima na raspolaganje svoje brodove, a nije se protivio ni tome da se jugoslavenski brodovi stave u službu NOB-a u skladu s akcijama Kluba pomoraca Jugoslavije.

LIT.: Božo Banac. Dubrava, 3(1935) 27, str. 13. — G. Božo Banac član uprave »Lloyd’s Register of Shipping« u Londonu. Jugoslavenski pomorac, 16(1936) br. 19. — Božo Banac prvak naših brodovlasnika. Ibid., 18(1938) 12, str. 1–2. — Radojica F. Barbalić: Brodarstvo Rijeke kroz vjekove. Rijeka (zbornik). Zagreb 1953. — Vinko Foretić: Udio naših ljudi u stranim mornaricama i općim pomorskim zbivanjima. Pomorski zbornik, 1. Zagreb 1962, 333.
 
Vinko Foretić (1983)