Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BARAC-KOSTRENČIĆ, Višnja, povjesničar književnosti (Zagreb, 12. III 1927). Starija kći Antuna Barca. Osnovnu školu (1934–1938) i gimnaziju (1938–1946) polazila je u Zagrebu. Studij ruskog jezika započela je 1946–1947. u Kazanu, SSSR, a jugoslavistiku i rusistiku diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1951. Od 1952. do 1957. radila je u JLZ-u, a od 1961. je profesor, pa direktor (od 1978) Centra za učenje stranih jezika u Zagrebu. Sudjelovala je na stručnim skupovima u Zagrebu i držala predavanja na sveučilištima u SAD: 1967/1968. u Urbani (Illinois) i 1972/1973. u Pittsburghu (Pennsylvania). — U književnosti se javila esejem Značenje I. S. Turgenjeva za teoriju hrvatskog realizma (Republika, 1951), a zatim objavila i tekstove: Maurois o Turgenjevu (Republika, 1953) i Tragovima lektire Ante Kovačića (Filologija, 1959). Pripremila je nekoliko bibliografija za ediciju Pet stoljeća hrvatske književnosti (S. Vraz, P. Preradović, V. Novak, E. Kumičić). Priredila je za tisak i knjigu A. Barca Hrvatska književnost od Preporoda do stvaranja Jugoslavije (knj. 2, Književnost pedesetih i šezdesetih godina, 1960) nadopunivši je s trinaest poglavlja.

DJELA: Petar Preradović. Beograd 1964.

 
Miroslav Šicel (1983)