Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BARBIĆ, Jakša, pravni pisac (Zagreb, 12. XII 1936). Nakon završena studija na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1960, bio je sudski pripravnik do 1963, kad je izabran za asistenta na Katedri privrednog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Tu je 1973. doktorirao radnjom Ugovor o consulting engineeringu. Na istoj Katedri postao je 1974. docent, 1978. izvanredni, a 1981. redoviti profesor. — Iz područja svoje struke napisao je nekoliko knjiga, a radove objavljuje u periodicima: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (1965), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1966, 1967, 1974), Naša zakonitost (1967), Marketing (1976). Među prilozima tiskanim u zbornicima radova važniji su: Odgovornost arhitekta naručiocu za projekt (Investicije, Zagreb 1969), Klauzula o pridržaju prava vlasništva u poslovnoj praksi i Pridržaj prava vlasništva kod prodaje investicione opreme (Opći uvjeti poslovanja u međunarodnoj i unutrašnjoj trgovini, 1 i 2, Zagreb 1970), Neka aktualna pitanja odgovornosti organizacija udruženog rada za obveze u pravnom prometu (Odgovornost u udruženom radu, Zagreb 1981). Kao istaknuti stručnjak sudjelovao je referatima na više savjetovanja i seminara u našoj zemlji te u Beču 1968. i Hagu 1981.

DJELA: Ugovori o engineeringu. Novi Sad 1976. — Organizacija udruženog rada u pravnom prometu. Zagreb 1977. — Primjena Zakona o udruženom radu. Zagreb 1979. — Zakon o obveznim odnosima i položaj organizacije udruženog rada u pravnom prometu (u knjizi: Obvezno pravo, 1). Zagreb 19792. — Sklapan je ugovora po Zakonu o obveznim odnosima (suglasnost volja). Zagreb 1980. — Primjena Zakona o obveznim odnosima na udruživanje rada i sredstava prometnih i proizvodnih organizacija udruženog rada radi zajedničkog poslovanja. Zagreb 1981.

 
Hodimir Sirotković (1983)