Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BARILIĆ, Lovro, kulturni radnik (Trajštof/Trauersdorf u Gradišću, 7. VIII 1865 — Győrvár, 1. XI 1945). Školovao se u Szombathelyu i Győru. Za svećenika je zaređen 1890. u Győru, gdje je neko vrijeme bio duhovnik u sjemeništu. God. 1907. imenovan je papinim komornikom. Pomagao je uredniku Štefanu Pineziću (1910) pri uređivanju lista Naše novine, a povremeno ih i sâm uređivao. Pridonio je širenju narodne svijesti Gradišćanskih Hrvata.

LIT.: Martin Meršić ml.: Znameniti i zaslužni Gradišćanski Hrvati. Čakavski sabor, 1972, 38–39, 90. — Štefan Emerich: Izdavačka djelatnost (u knjizi: Gradišćanski Hrvati). Zagreb 1973.

 
Anđelka Stipčević-Despotović (1983)