Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BARTOLIĆ, Zvonimir, pripovjedač, kritičar i književni povjesničar (Donja Dubrava kod Čakovca, 20. II 1930). Osnovnu školu polazio je u Donjoj Dubravi (1937–1944), nižu gimnaziju u Prelogu (1945–1948), a višu u Varaždinu (1948–1955). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je hrvatski ili srpski jezik i jugoslavenske književnosti. Kratko je vrijeme boravio u Moskvi usavršujući ruski jezik. Radio je kao novinar u Vjesniku (1959, 1960). Od 1961. profesor je hrvatskog ili srpskog i ruskog jezika na Ekonomskoj školi u Čakovcu, a od 1964. jugoslavenske književnosti na Pedagoškoj akademiji u Čakovcu. — Javio se novinskim dopisom u Srednjoškolcu (1947, 15). Novele, feljtone, eseje i studije iz književne i kulturne povijesti Međimurja te starije hrvatske književnosti počeo je objavljivati u omladinskim listovima Srednjoškolac i Omladina, u dnevnom tisku te publikacijama: Nemiri (1956), Međimurska revija (1959, 1960, 1963), Međimurski kalendar (1959, 1969, 1973), Telegram (1959, 1962, 1965, 1966, 1968), Žena (1959), Međimurje (1962–1967, 1971, 1980, 1981), Kolo (1965–1967), Školske novine (1966, 1967, 1975), Kajkavski kalendar (1970), Almanah Ekonomske i trgovačke škole (Čakovec 1972), Zbornik Pedagoške akademije Čakovec, 1 i 2 (1972, 1980), Zagorski godišnjak (1975), Buzetski zbornik, 2 (1977), Forum (1977, 1979), Gesta (1978), Historijski zbornik (1978, 1979), Podravski zbornik 78 (1978), Naša dostignuća (1979), Istra (1980), Polja (1980), Revolucionarno vrenje v Pomurju v letih 1918–1920 (zbornik, 1981). Upotrebljava pseudonim Z. B. Dubravski. Sudjelovao je u uređivanju zbirke Popevka zemlji (Čakovec 1971), a tu je objavljena njegova studija Hrvatski kajkavski govori Međimurja (str. 87–117). Uređivao je izdanja Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu (1964–1971), Zbornik Pedagoške akademije Čakovec, 1 (1972) i 2 (1980), Međimurski kalendar (1973). Napisao je predgovore zbirkama pjesama Prsten zveknul N. Pavića (1968), Sto soneta Vesne Parun (1972) i dr. Bio je u uredništvu Međimurske revije. U pripremi je drugi dio Sjevernohrvatskih tema Tomaš Goričanec i njegov spjev Opseđenje i poboj sisečki.

DJELA: Za vuglom provincija. Čakovec 1978. — Sjevernohrvatske teme, 1. Studije. Čakovec 1980.
 
LIT.: Dragutin Feletar (f.): Zvonimir Bartolić, Za vuglom provincija. Glas Podravine, 33(1978) 28, str. 12. — Ernest Fišer: Astralni pogledi iz provincijskog zdenca (predgovor u: Za vuglom provincija). Čakovec 1978, 5–6. — Stjepan Hranjec: Provincija zasjala iza ugla punim sjajem. Međimurje, 27(1978) 1248, str. 6. — Krešimir Nemec (K. N.): Zvonimir Bartolić, Za vuglom provincija. Vjesnik, 39(1978) 11 111, str. 10. — Božidar Pavleš: Još o knjizi Zvonimira Bartolića, Za vuglom provincija. Glas Podravine, 33(1978) 29/30, str. 6. — Milan Taritaš: Međimurje u hrvatskoj književnosti. Školske novine, 29(1978) 37, str. 16. — Ivo Zvonar: Za svakim je vuglom provincija. Gesta, 1(1978) 1, str. 81–82. — Zvonko Kovač: Eseji i studije Zvonimira Bartolića (pogovor u: Sjevernohrvatske teme). Čakovec 1980, 214–219. — Isti: Studije sjevernohrvatske akribije. Gesta, 1980, 4/5, str. 155–156. — Krešimir Nemec: Sjevernohrvatske teme. Večernji list, 24(1980) 6483, str. 11. — Biserka Sinjerec: Prilog proučavanju starije hrvatske književnosti. Međimurje, 29(1980) 1350, str. 6. — Milan Taritaš: Znanstveni prinos književnoj i kulturnoj povijesti Međimurja. Matica, 30(1980) 11, str. 39. — Isti: Iz kulturne povijesti Međimurja. Školske novine, 32(1981) 6, str. 14.
 
Martin Kaminski (1983)