Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BASTAJIĆ, Pavle – Paja, politički radnik (Perna, Topusko, 12. V 1890 — Jasenovac, kolovoz 1941). Bogosloviju je učio u Sremskim Karlovcima, a studij prava upisao je u Zagrebu. Za Balkanskog rata prebjegao je u Srbiju i tu ga je zatekao prvi svjetski rat. U vezi sa Solunskim procesom morao je emigrirati i odlazi u Francusku, a potom u Švicarsku, odakle je 1921. potjeran. Kao politički emigrant i profesionalni revolucionar živio je u Beču i Parizu, a 1940. vratio se u domovinu. Bio je pod stalnim nadzorom policije, 1941. uhićen od ustaša, odveden u logor Jasenovac i ubijen.

 
Redakcija (1983)