Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BAUMAN, Ivan, pjesnik i prevoditelj (Zagreb, 4. VIII 1944). Osnovnu školu polazio je u Zagrebu i Ozlju, gimnaziju u Zagrebu, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je jugoslavensku i komparativnu književnost. Studirao je mađarski jezik u Budimpešti (1973–1977). Do 1978. je slobodni umjetnik, a zatim novinar informativne službe PTT u Zagrebu te propagandist izdavačke kuće »Naprijed«. — Javio se s više pjesama u Telegramu 1966. Pjesme, prozu i prijevode s mađarskog objavio je u Telegramu (1966–1970), Večernjem listu (1966–1970; 1973–1975), Kolu (1967), Republici (1967, 1969, 1971), Studentskom listu (1967, 1968), Ovdje (1969), Poeziji (1969, 1970), Riječima (1969), Vidiku (1969), Životu (1970), FAKK-u (1971), Stvaranju (1971), Tlu (1971), Tokovima (1971), Bagdali (1972), Književnoj reči (1972, 1973), Ulaznici (1973). Preveo je s mađarskog Razbojnika F. Deáka (Zagreb 1978) i dramu A. Süttőa Zvijezda na lomači za Teatar &td. Za knjigu Zemlja, vrijeme dobio je Nagradu »Antun Branko Šimić« (1969).

DJELA: Zemlja, vrijeme. Zagreb 1969. — Dvornica. Zagreb 1971. — Već. Čakovec 1977.
 
LIT.: Ante Stamać: Predgovor u: Zemlja, vrijeme. Zagreb 1969, str. 7–8. — Ivo Bilandžić: Zemlja, vrijeme. Vidik, 17(1970) 20, str. 63–69. — Mićo Jelić Grnović: Ivan Bauman, Zemlja, vrijeme. Poezija, 2(1970) 5, str. 20–22. — Nada Pinterić: Naslućivanje mjesta. Kolo, 8(1970) 5/6, str. 685–686. — Vjeran Zuppa: Ivan Bauman, Zemlja, vrijeme. Telegram, 11(1970) br. 506. — Luko Paljetak: Radost velikih lutanja. Zadarska revija, 20(1971) 4, str. 306–308. — Jakov Jurišić: Dvornica. Oslobođenje, 29(1972) br. 8515.
 
Dunja Detoni-Dujmić (1983)