Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BAZALA, Aleksandar, ekonomist (Zagreb, 30. III 1928). Sin Vladimira, ginekologa i povjesnika medicine i kulture. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Zagrebu, gdje je 1950. završio studij na Ekonomskom fakultetu, a 1962. doktorirao tezom o metodama istraživanja tržišta za robu široke potrošnje u Jugoslaviji. Od 1952. do 1958. bio je službenik u Zavodu za statistiku NRH i grada Zagreba, zatim referent u Zavodu za prehrambenu industriju NRH te šef Odjela za ispitivanje tržišta u »Interpublicu«. God. 1958. postao je asistent, potom docent, 1969. izvanredni, a 1975. redoviti profesor na zagrebačkomu Ekonomskom fakultetu, gdje je i voditelj postdiplomskog studija iz marketinga. Predmete istraživanje tržišta, osnove tržišnog poslovanja te marketing predaje i na drugim fakultetima u zemlji (Beograd, Osijek, Rijeka, Sarajevo i Split). Od 1968–1972. bio je član Centralnog odbora Saveza sindikata Jugoslavije, zastupnik Sveučilišta u Kulturno-prosvjetnom vijeću Sabora SRH te predsjednik Sveučilišnog odbora sindikata. Član je Svjetskog udruženja za istraživanje mišljenja (WAPOR) i Evropskog udruženja za istraživanje tržišta (ESOMAR). Aktivno sudjeluje u radu stručnih skupova. — Bavi se istraživanjem tržišta. Iz tog područja napisao je više znanstvenih i stručnih radova u kojima razmatra razvoj marketing-koncepcija, a posebnu pažnju posvećuje marketingu samoupravnoga socijalističkog društva i marketingu u funkciji udruženog rada. Osim knjiga, objavio je više članaka o marketingu i drugim ekonomskim temama u stručnim časopisima: Organizacija i ekonomika poduzeća (1963, 1970, 1974), Osiguranje i privreda (1965), Planiranje i analiza poslovanja (1965), Direktor (1969, 1974), Informator (1969, 1974), Privredna propaganda (1969), Nova trgovina (1971), Plasman i tržište (1972), Industrijsko oblikovanje i marketing (1974), Ekonomski pregled (1980), Privreda (Osijek 1981) i dr.

DJELA: Istraživanje tržišta (suautor Stjepan Hamarić). Zagreb 1962. — Izučavanje slučajeva u jugoslavenskoj praksi (suautori Vjera Kvasnička i Jerko Razum). Zagreb 1962. — Organizacija, planiranje i tehnika prodajne službe (suautor Stjepan Hamarić). Zagreb 1962. — Metode istraživanja tržišta. Zagreb 1963, 19662, 19703, 19744. — Prodaja (sa suradnicima). Zagreb 1963. — Istraživanje tržišta i prodajna politika (sa suradnicima). Zagreb 1964. — Kako unaprijediti prodaju (suautori Marijan Korošić i Zdravko Fačini). Zagreb 1966. — Marketing istraživanja (sa suradnicima). Beograd 1974. — Istraživanje tržišta u funkciji udruženog rada. Zagreb 1978. — Marketing istraživanja u praksi samoupravnog socijalističkog društva. Beograd 1981.
 
LIT.: D. Kovačević: A. Bazala, Metode istraživanja tržišta. Zagreb 1970. Ekonomska politika, 20(1971) 986, str. 45. — Blagoje Tanasijević: A. Bazala, Istraživanje tržišta u funkciji udruženog rada. Ekonomika udruženog rada, 27(1979) 10, str. 592.
 
Višnja Flego (1983)