Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JURIČIĆ, Juraj (Jurischitsch, Juritschitsch; Georgius), propovjednik i prevoditelj (Vinodol, prva pol. XVI. st. – Ljubljana, 26. X. 1578). Bio je svećenik u Vinodolu. Već 1547. propovijedao u Kamniku u duhu protestantizma. Potom otišao u Ljubljanu i pristao uz protestantizam, te mu je 1561. zabranjeno propovijedanje u crkvi Njemačkoga viteškoga reda. Zamjenjivao je 1561–62. Primoža Trubara u ljubljanskoj evangeličkoj crkvi sv. Elizabete. Nakon što mu je opet bilo zabranjeno propovijedati, »po svoj je prilici neko vrijeme boravio u Vinodolu« (F. Bučar). God. 1562–63. bio je korektor i prevoditelj u hrvatskoj tiskari u Urachu, zatim se vratio služiti u Kamnik i nastavio prevoditi. Kada je 1564. odande protjeran, u Ljubljani je 1565. postao drugi propovjednik i đakon, a 1574. vojni kapelan. – Preveo je prvih 30 poglavlja Mojsijeva Petoknižja, koji su bili povjereni jezičnoj redakturi J. Cvečića. S Antonom Dalmatinom, S. Konzulom Istraninom i Cvečićem surađivao u prijevodima djela Beneficium Christi – Govorenje vele prudno (Tübingen 1563), Drugi del Novoga testamenta (Tübingen 1563), Edna kratka summa nikih prodik’ od’ tuče i od’ čarnic (Tübingen 1563) i Crikveni ordinalic (Tübingen 1564), za koji je napisao predgovor na njemačkom, a na slovenskom je tiskao Spangenbergovu Postillu (Ljubljana 1578), prevevši sam drugi i treći dio. U Tübingenu je pod Trubarovim imenom i bez njegova znanja 1563. tiskao pjesmaricu Ene duhovne peisni, u koju je uz Trubarove te prevedene njemačke pjesme i psalme dodao i osam svojih duhovnih i crkvenih pjesama, zbog čega je bio kritiziran. U njegovim slovenskim prijevodima ima dosta elemenata hrvatskoga jezika. Protivnici su ga pogrdno nazivali Juri Kobila ili Stuttenjörg, a uz njegovo ime u slovenskoj narodnoj predaji vezivani su i događaji iz života ostalih reformatora, te je prema toj tradiciji Josip Jurčič napisao pripovijest Jurij Kobila (Slovenska vila. Ljubljana 1865).

LIT.: M. Premrou (m. p.): Jurij Juričić. Ljubljanski zvon, 12(1892) 12, str. 732–738. – F. Bučar: Povijest hrvatske protestantske književnosti za reformacije. Zagreb 1910. – F. Kidrič: Jurij Kobila. Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (Ljubljana), 2(1920) str. 276–281. – A. Svetina: Protestantizem v Ljubljani. U: Drugi Trubarjev zbornik. Ob štiristoletnici slovenske knjige. Ljubljana 1952, 164–165. – K. Georgijević: Hrvatska književnost od XVI. do XVIII. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni. Zagreb 1969. – M. Franičević: Razdoblje renesansne književnosti. U: Povijest hrvatske književnosti, 3. Zagreb 1974. – Z. Bartolić: Sjevernohrvatske teme, 5. Čakovec 1998.
 
Nevenka Videk (2005)