Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BEDENIK, Toma, pjesnik i prozni pisac (Štikapron/ Steinbrunn u Gradišću, 10. XII 1889 — Matrštof/Mattersburg u Gradišću, 6. VI 1940). Osnovnu školu pohađao je u Štikapronu, gimnaziju u Sopronu, a učiteljsku školu završio je 1909. u Modoru (danas u ČSSR-u). Učiteljevao je dvije godine u Velikoj Nardi, zatim u Kaštelancu kod Varaždina, a 1914–1916. nalazio se na ratištu u Galiciji. Poslije rata vratio se u Gradišće i bio učitelj najprije u Marofu, a potom u Frakanavi od 1924. do 1932; kad je obolio. — Bio je član Hrvatske stranke, osnovane 1923. Surađivao je u Hrvatskim novinama (1922, 1923, 1924) i Hrvatskom Radiši (1924). Ispjevao je i izdao zbirku pjesama Rožice (u 3 sveska) te napisao drame Domaća zemlja i Oganj s tematikom o teškoj zbilji gradišćanskohrvatskog sela. Jednočinka Oganj kao i drama Domaća zemlja bile su izvedene u Frakanavi i u Vincetu. Njegovi ostali rukopisi uništeni su u požaru. Bedenikovo književno djelo nema umjetničke vrijednosti, no ono je »kao svjedočenje istinskog rodoljublja bilo vrlo zapaženo« (S. Krpan).

DJELA: Rožice. 1. Fratersko selo 1922; 2 i 3. Borta 1922 i 1923.
 
LIT.: Martin Meršić ml.: Znameniti i zaslužni Gradišćanski Hrvati. Čakavski sabor, 1972, 39. — Feliks Vančić: Tome Bedenik (1889–1940). Gradišće (kalendar) 1956, str. 90–93. — Nikola Benčić: Pjesništvo Gradišćanskih Hrvata (u: Gradišćanski Hrvati). Zagreb 1973, 103, 106. — Stjepan Krpan: Toma Bedenik (1889–1940). Iseljenički kalendar, 1981, 210–211.
 
Elizabeta Palanović (1983)