Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BEGO, Vojislav, inženjer elektrotehnike (Split, 3. VIII 1923). Po završetku osnovne škole i klasične gimnazije u Splitu upisao se na elektrostrojarski odsjek Tehničkog fakulteta u Zagrebu, gdje je diplomirao 1946. God. 1946–1961. radi u poduzeću »Rade Končar« kao rukovodilac njegovih laboratorija te je u tom razdoblju projektirao i vodio izgradnju svih laboratorija i ispitnih stanica tvornice. Od 1958. honorarni je nastavnik kolegija mjerenja u elektrotehnici na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Od 1961. je izvanredni, a od 1968. redoviti profesor na istom fakultetu. Doktorirao je 1965. disertacijom Problematika izmjeničnog kompenzatora s elektrostatskim voltmetrom. God. 1970–1972. bio je dekan, a 1972–1974. prodekan Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu. God. 1974. postao je član suradnik JAZU. Napisao je oko 130 znanstvenih i stručnih radova o laboratorijima i ispitnim stanicama u elektroindustriji, visokonaponskoj mjernoj opremi, različnim električnim uređajima i metodama, teoriji pogrešaka, metrološkim električnim metodama i dr. Izdao je nekoliko skripata i udžbenika o električnim mjerenjima i mjernoj tehnici. Aktivan je sudionik u radu mnogih stručnih skupova. Za znanstveni rad dobio je Nagradu »Nikola Tesla« (1964) i Nagradu grada Zagreba (1975).

DJELA: Mjerenja u elektrotehnici. Zagreb 19681, 19712, 19763, 19794, 19825.
 
Darko Bidjin (1983)