Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BEKER, Miroslav, književni povjesničar i lingvist (Karlovac, 24. VII 1926). Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju (1937–1945) polazio je u Zagrebu, a potom je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao engleski jezik i filozofiju (1951). Doktorirao je radnjom Virginija Woolf kao kritičar (1961). Od 1954. je asistent na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, zatim 1963. postaje docent, od 1971. je izvanredni te od 1976. redoviti profesor na Odsjeku za komparativnu književnost istog fakulteta. Bio je na postdiplomskom studiju kao stipendist Britanskog savjeta (1958–1960), a u SAD je boravio kao gost-profesor na Indian University i Case Western Reserve University (1966–1968). Bio je tajnik Hrvatskog centra PEN kluba (1964–1966). Sudjelovao je na više domaćih znanstvenih skupova (Međunarodni kongres PEN kluba, Bled 1965; simpozij o vezama hrvatske i svjetske književnosti, Opatija 1973; Beogradski oktobarski razgovori, 1979) i stranih (simpozij o suvremenom mađarskom i hrvatskom romanu, Budimpešta 1972; simpozij o Jamesu Joyceu, Dublin 1972; kongres Britanskog društva za komparativnu književnost, Norwich 1975; simpozij o Rolandu Barthesu, Cerisy sur la Sale 1977; kongres Društva za moderne jezike i književnost, Aix-en-Provence 1978; kongres Međunarodnog udruženja za komparativnu književnost, Innsbruck 1979). — Napisao je i dva priručnika engleskog jezika te sa Soniom Bićanić skripta An Introduction to English Literature (1963, 1964, 1966). Kao književni teoretičar bavi se teorijom modernoga engleskog romana (Umjetnost riječi, 1964, 1970), novijom anglo-američkom književnom kritikom (Umjetnost riječi, 1969, 1971); pisao je o G. Lukácsu, R. Barthesu (Književna smotra, 1970, 1977), Aristotelu (Forum, 1977). Književne prikaze iz anglo-američke književnosti (W. Woolf, J. Austen, H. James, S. Richardson, D. Defoe, T. S. Eliot, G. Orwell, C. P. Snow) te francuske i hrvatske (novi roman i S. Novak) objavio je u časopisima: Pogledi (1955), Umjetnost riječi (1958, 1963–1966, 1969–1973, 1976, 1978), Studia Romanica et Anglica Zagrabiensis (1961, 1962, 1966, 1969), Naše teme (1962), Forum (1968, 1972, 1973, 1975, 1977), Književna smotra (1969–1971, 1973–1978), Mogućnosti (1969), The D. H. Lawrence Review (SAD 1969), Journal of Aesthetics and Art Criticism (Cleveland 1970), Modern Fiction Studies (Lafayette 1972), Teka (1975), Neohelicon (Budimpešta 1975), Croatica (1976), 15 dana (1976), Republika (1977). Prepjeve R. Gravesa objavio je u Republici 1966. Autor je knjige o modernoj kritici u Engleskoj i Americi (1973), a izabrao je, uvodne tekstove napisao i djelomično preveo građu za hrestomatiju Povijest književnih teorija (1979).

DJELA: An advanced Course of Spoken English (zajedno s I. Ćurčinom). Zagreb 1955 (do 1970. 8 izd.). — A Handbook of English Idioms (zajedno s M. Hercog i I. Čurčinom). Zagreb 1958, 19692. — Moderna kritika u Engleskoj i Americi. Zagreb 1973.
 
LIT.: Marija Mitrović: Miroslav Beker, Moderna kritika u Engleskoj i Americi. Književna istorija, 6(1973) 21, str. 182–185. — Nadežda Čačinović-Puhovski: Miroslav Beker, Moderna kritika u Engleskoj i Americi. Naše teme, 18(1974) 12, str. 2198–2200. — E. D. Goy: Beker’s Baedeker to Modern Literary Criticism. BC Review, 2(1975) 5 str. 11–12. — Borivoje Radaković: Miroslav Beker, Moderna kritika u Engleskoj i Americi. Zbornik za slavistiku, 1975, 8, str. 202–204. — Stevo Ostojić: Istorija književnih teorija. Politika, 1979, 15. IX, str. 16. — Josip Pavičić: Povijest književnih teorija. Vjesnik, 40(1979) 20. IX, str. 10.
 
Dunja Detoni-Dujmić (1983)