Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BELIN, Ivo, ekonomist (Trpanj na Pelješcu, 14. VI 1891 — Zagreb, 25. IX 1975). Osnovnu školu pohađao je u Trpnju, gimnaziju u Splitu (1903–1907), Trgovačku akademiju u Trstu (1907–1911). Studirao je ekonomske znanosti na Handeln-Hoch Schule u Kölnu (1911–1913) i na Sveučilištu u Zürichu (1913/1914). Doktorirao je 1923. disertacijom Problemi pomorstva i pomorske politike u Austrougarskoj u Frankfurtu na Majni. Za I svjetskog rata bio je mobiliziran. Nakon rata bio je bankovni činovnik u Zagrebu te 1924–1945. tajnik Zagrebačke burze za robu i vrednote; od 1935. do 1941. obavljao je službu viceguvernera Narodne banke u Beogradu. Bio je honorarni docent (1925/1926–1935/1936) na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu. Od 1947. radio je u raznim zagrebačkim poduzećima i ustanovama, a od 1951. do umirovljenja 1963. bio je redaktor JLZ-a. — Bavio se ekonomikom Jugoslavije, posebno financijskom ekonomikom. Objavio je oko sedamsto stručnih članaka, rasprava, recenzija i drugih priloga iz područja ekonomije u domaćim časopisima i novinama između dva rata: Jugoslavenska njiva (1919, 1920, 1922), Jugoslovenski Lloyd (1919, 1923, 1924, 1932–1934, 1940), Jutarnji list (1920, 1925, 1926, 1928), Nova Evropa (1920–1935), Riječ (1921–1923), Jugoslavenski pomorac (1922, 1923, 1926, 1933), Ekonomist (1924–1927, 1935), Novo doba (1924–1929, 1933), Slobodna tribuna (1924–1928), Trgovinski glasnik (1924, 1927–1931), Novosti (1926, 1928, 1931, 1940), Privreda (1926, 1929, 1933, 1934), Jadranska straža (1927–1932), Revue economique de Belgrade (1927–1932), The Belgrade Economic Review (1927–1929, 1931, 1932), Narodno blagostanje (1929–1933, 1936), Politika (1930–1935), Financijski arhiv (1931–1935), Jugoslavenski tekstilni vjesnik (1932, 1937), Ekonomsko-financijski život (1934, 1937) i dr. Napisao je predgovor djelu Novac i kredit J. Tomaševića (Zagreb 1938). Kao zastupnik Narodne banke sudjelovao je u trgovačkim pregovorima u Italiji, Njemačkoj, Engleskoj, Belgiji, Švicarskoj, Danskoj i Švedskoj i bio odlikovan Ordenom Sv. Save i Jugoslavenske krune. Bio je urednik struke ekonomika pomorstva u Pomorskoj enciklopediji JLZ-a (1954–1964) i suradnik Enciklopedije Jugoslavije. Objavio je stotinjak članaka i u stručnom časopisu Tekstil (1964–1975).

DJELA: Problemi naše valute. Studija za sanaciju naše privredne krize. Zagreb 1924. — Zvanične izjave o kreditnoj politici »Narodne banke«. Zagreb 1930.
 
LIT.: Đuro Jančiković: Problem valute. Jugoslavenski ekonomista, 3(1919) 14, str. 1; 15, str. 1. — Mlađi predstavnici bankovne struke. Zagrebački dnevnik, 2(1922) 73, str. 2. — Carinska ažija i naša industriska politika. Privredni pregled, 2(1924) 13, str. 3; 17, str. 3. — Milan Ćurčin: Polemika o subvenciji naše trgovačke mornarice pred javnošću. Neki »naši pomorski krugovi« centra dr I. Belin. Nova Evropa, 1924, XXVII/2, str. 49–53. — Dr Ivo Belin, Problem naše valute. Studija za sanaciju naše privredne krize. Narodno bogatstvo, 2(1924) 8, str. 21–23. — Milan Todorović: Dr Ivo Belin. Problemi naše valute. Studija za sanaciju naše privredne krize. Ekonomist (Beograd) 4(1924) 5, str. 466–468. — Dragutin Bašić: Konverzija zemljoradničkih dugova. Jugoslavenska narodna privreda, 8(1932) 10/11, str. 312–313; 12/13, str. 325. — Isti: Konverzija zemljoradničkih dugova. Odgovor na mišljenje g. dra. Belina. Jugoslavenski Lloyd, 24(1932) 136, str. 3; 137, str. 3. — Valutna politika, kao instrument privredne politike. Jutarnji list, 23(1937) 7948, str. 10. — Misija g. dr. I. Belina, viceguvernera Narodne banke, u Londonu. Privredni pregled, 18(1940) 17, str. 1. — 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb 1980.
 
Višnja Flego (1983)