Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BENDELJA, Božo, strojarski inženjer (Senj, 17. XI 1913 — Sarajevo, 13. X 1981). Gimnaziju je završio u Senju, studij na Tehničkom fakultetu u Beogradu 1938. Bio je inženjer u Vazduhoplovnoj bazi Rajlovac (1939–1941), glavni inženjer za plan u Glavnoj željezničkoj radioni u Sarajevu (1941–1949), glavni tehnolog u poduzećima »Krušik« u Valjevu (1949–1954) i »Marko Orešković« u Ličkom Osiku (1954/1955), tehnički direktor Tvornice mašina i livnice »Jelšingrad« u Banjoj Luci (1956/1957) te generalni direktor Fabrike vagona u Kraljevu (1957–1960). Od 1960. je izvanredni, a od 1963. redoviti profesor Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Bio je dekan Mašinskog fakulteta (1965–1969. te 1977–1979) i prorektor Univerziteta u Sarajevu (1969–1972). Radove je objavljivao u publikacijama Vazduhoplovni glasnik (1940), Saobraćajni glasnik (1950) i Ekonomski institut Sarajevo (1978). Bio je autor, mentor i koautor pri izradi više znanstvenih tema Zajednice za naučni rad. Autor je Projekta specijalne vagonske dizalice (Sarajevo 1947; priznato novatorstvo) te Projekta instalacije za rastapanje silumina (Valjevo 1951; priznafo novatorstvo). Dao je idejni projekt za radionicu »P« u Ličkom Osiku, projekt za tvornicu radijatora »Union-Invest« u Sarajevu (1965) te bio recenzent i konzultant u više projekata tvornica, sveučilišnih i srednjoškolskih udžbenika. Objavio je više udžbenika te znanstvenih i stručnih publikacija namijenjenih inženjerima i studentima III stupnja nastave. Dobio je više priznanja, među njima i Orden rada trećeg reda (1952), Orden rada sa zlatnim vijencem (1965), Orden rada sa crvenom zastavom (1970), Srebrnu plaketu »Boris Kidrič« za širenje tehničke kulture (1974) i dr.

DJELA: Mašinski atat i alatne mašine. Sarajevo 1948, 19492. — Industrija alatnih mašina u svijetu i pravci njezinog razvoja. Sarajevo 1963. — Automatizacija proizvodnje. Sarajevo 1965. — Proizvodna mjerna tehnika. Sarajevo 1975. — Zamjenjivost u mašinogradnji. Sarajevo 1977. — Osnove projektovanja i ispitivanja alatnih mašina. Sarajevo 1978. — Hidraulični pogoni alatnih mašina. Sarajevo 1979.
 
Zdravko Faj (1983)