Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BENEDIKT, pustinjak (Dalmacija ?, druga pol. X st. — Slovačka, prva pol. XI st.). Prema oskudnim podacima što ih o njegovu životu daje pečujski biskup Maur, koji ga je osobno poznavao (tzv. Maurova legenda), B. se pridružio starijem pustinjaku Andriji Svoradu (Swierad, Zoerardus, Zvorad) koji je živio u blizini benediktinskog samostana Zobor u Slovačkoj. God. 1012. Benedikta su ubili razbojnici i tijelo mu bacili u rijeku Váh (Vaag) kod Trenčina. Kad je nakon godinu dana pronađeno, sahranjeno je uz Svoradovo tijelo u crkvi Sv. Emerana u Nitri. Od XI st. obojica se štuju kao sveci u Slovačkoj, a s vremenom se njihov kult proširio i u zemlje srednje Evrope. U XI st. Benediktov kult je potvrđen i u liturgijskim molitvama Zagrebačke biskupije, gdje se javio najprije samostalno a zatim zajedno s kultom Andrije Svorada (XII–XVII st.). G. Coleti smatra da je B. iz Dalmacije i uvrštava ga u svoj Martyrologium Illyricum; Slovaci ga drže svojim sunarodnjakom, J. Hodál i D. Kniewald Poljakom, a I. Ostojić ga ubraja među benediktince.

LIT.: Daniele Farlati i Giacomo Coleti: Illyricum sacrum, 6. Venetiis 1810, 307–308. — Franjo Fancev: O najstarijem bogoslužju u Posavskoj Hrvatskoj. Zbornik kralja Tomislava. Zagreb 1925, 533–537. — Dragutin Kniewald: Das Sanctorale der ältesten ungarischen Sakramentars. Jahrbuch für Liturgiewissenchaft, 20(1941) str. 1–22. — Juraj Hodál: O svätcoch starej Nitry. Kultura, 16(1944) 6/7, str. 345–355. — Nikola Sertić: Kalendar zagrebačke stolne crkve 11–19. stoljeća. Kulturno poviestni zbornik Zagrebačke nadbiskupije. Zagreb 1944, 113–114. — Gejza Bolda: Životopis sv. Andreja-Svorada a sv. Benadika slovenskych pustovnikov. Trenćin 1947. — Ivan Ostojić: Benediktinci u Hrvatskoj, 1. Split 1963, 144. — Peter Ratkoš: Vznik kultu Ondreja-Svorada a Benedikta vo svetle zagrebských pamiatok. Historijski zbornik (Šidakov zbornik) 1976–77, 29/30, str. 77–86.
 
Slavko Kovačić i Franjo Emanuel Hoško (1983)