Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BENZINGER, Franjo, farmaceut (Vukovar, 26. XI 1899). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je farmaciju 1922, obranio je doktorat iz područja biljne fiziologije 1927. i od 1932. bio docent na Farmaceutskom odsjeku istog fakulteta. Osnivač je i prvi predstojnik Zavoda za farmaceutsku tehnologiju. Poslije rata radi kao znanstveni suradnik u »Biljani« i »Plivi«. Od 1955. bio je izvanredni profesor na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu. Umirovljen je 1964. Surađivao je na izradi I jugoslavenske farmakopeje, organizirao je stručne seminare i održao mnoga stručna predavanja u zemlji i inozemstvu. Objavljivao je znanstvene i stručne radove s različitih područja farmacije u časopisima: Farmaceutski vjesnik (1921, 1929, 1933, 1937), Vjesnik ljekarnika (1929, 1941–1945), Apotekarski vjesnik (1933–1938), Apotekarski glasnik (1937), Acta pharmaceutica jugoslavica (1952–1977), Farmaceutski glasnik (1957, 1977), Scientia Pharmaceutica (1962–1970). Autor je nekoliko zapaženih stručnih knjiga i udžbenika.

DJELA: Farmaceutska kemija. Osijek 1928. — Repetitorium artis pharmaceuticae. Zagreb 1939. — Ljekovito bilje. Zagreb 1950.
 
LIT.: Stanislav Ilakovac (Sic.): F. Benzinger, Farmaceutska kemija. Farmaceutski vjesnik, 19(1929) 3, str. 113–115. — Petar Živković: Farmaceutska kemija. Apotekar, 2(1929) 1/3, str. 36–37. — Elio Fransević: Naš Farmaceutsko-tehnološki zavod. Farmaceutski vjesnik, 23(1933) 3, str. 81–82. — Povodom osnivanja pokusne stanice za negu lekovitog bilja. Farmacija, 2(1937) 4, str. 93–95. — Radovan Damaška: Primjedba članku »Praktične mjere lijekova«. Apotekarski vjesnik, 20(1938) 20, str. 910–911. — Uvođenje jedinstvenog tipa perkolatora u naše apoteke. Farmaceutski vjesnik, 28(1938) 22, str. 914–915. — Vladimir Šiffer: Docent Dr. F. Benzinger, Repetitorium artis pharmaceuticae. Apotekarski vjesnik, 22(1940) 3, str. 114–116.
 
Ljubiša Grlić (1983)