Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BERKEŠ, Milan, farmaceut i društveni radnik (Nagykanizsa, 2. III 1899 — Zagreb, 26. XI 1980). Studij farmacije završio je u Zagrebu 1921. Između dva rata bio je urednik Farmaceutskog vjesnika i predsjednik Saveza apotekarskih suradnika Jugoslavije. Poslije rata radi u Ministarstvu zdravlja NRH. Od 1949. rukovodi apotekarskom službom zagrebačke oblasti. Nakon automobilske nesreće je oslijepio te je 1953. umirovljen. Poslije toga ističe se radom u socijalno-humanitarnim organizacijama. Bio je 10 godina predsjednik Saveza slijepih Hrvatske. Jedan je od osnivača i prvi predsjednik republičkog Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, a poslije i sekretar saveza takvih društava u SFRJ. Od 1964. glavni je urednik časopisa Pregled problema mentalno retardiranih osoba. Bio je aktivan i u organiziranju borbe protiv alkoholizma i drugih oblika ovisnosti. Objavio je mnoge članke, prikaze i prijevode u časopisima Farmaceutski vjesnik, Farmaceutski glasnik, Socijalna misao i dr.

LIT.: Hrvoje Tartalja: Život i rad mr. ph. Milana Berkeša. Farmaceutski glasnik, 37(1981) 2, str. 82–83.
 
Ljubiša Grlić (1983)