Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BERNFEST, Viktor (Samuel), kipar i medaljer (Garčin kod Slavonskog Broda, 14. VIII 1894 — Zagreb, 23. VIII 1978). Suprug kiparice Mile Wod. Upisao se na Višu školu za umjetnost i obrt u Zagrebu 1918/1919 (R. Valdec, R. Frangeš Mihanović, I. Kerdić). Prije završetka školovanja odlazi u Prag, tamo uči na specijalnoj školi kiparstvo i medaljerstvo (J. Štursa, O. Španiel) u okviru Akademije. Neko je vrijeme živio u Petrinji. Sudjelovao je u NOB-u. — Veći dio djelovanja posvetio je medaljerstvu, uglavnom je radio portretna poprsja u profilu, najčešće samo avers (više medalja u sadrenom odljevu u Gliptoteci JAZU u Zagrebu). Bio je nagrađen prvom i s dvije druge nagrade na natječaju za projekt kovanog novca Kraljevine Jugoslavije (nije izvedeno). Napisao je prikaz o svom učitelju Janu Štursi (Književni sever, 1925, 8). Izradio je skulpture Leda s labudom (1918), prof. Durst (portretno poprsje) i Glava djevojčice (1939), kompoziciju Majka Banije, nekoliko grobnih plaketa i reljefa – ističe se Oplakivanje (1925, grobnica Gavrilović na Mirogoju u Zagrebu). Autor je medalja dr Vilko Panac (1930), Ispitani čuvar lova i Ispitani lovac (1937), Ramiro Marcone i Giuseppe Masucci (1943). Imao je nekoliko samostalnih izložbi: Bernfest-Wod (Zagreb 1924), Izložba plastike Viktora Bernfesta (Zagreb 1930. i Osijek 1935), a sudjelovao je na više skupnih izložaba, npr. 16. izložba Proljetnog salona (Zagreb 1922), Pregled naše umjetnosti (Osijek 1935), 1. godišnja izložba hrvatskih umjetnika (Zagreb 1940), izložbe ULUH-a (Zagreb 1940, 1946, 1947, 1948, 1949, 1951, 1953, 1954, 1967; Varaždin, Karlovac, Osijek, Dubrovnik i Sisak 1950), Savremeno jugoslovensko kiparstvo (Ljubljana 1951), Umjetnička obrada metala naroda Jugoslavije (Beograd 1956/1957), Plakete i medalje (Vukovar 1962), Izložba jugoslovenskog portreta (Tuzla 1967. i 1975), Umjetnici Hrvatske Njegošu (Zagreb 1973), Dječji portret (Slavonski Brod 1973), Memorijal Ive Kerdića (Osijek 1980. i Zagreb 1981) i dr.

LIT.: Stjepko Ilijić: Kiparska izložba u Ullrichovu salonu. Hrvatski list, 5(1924) 129, str. 2–3. — Camilla Lucerna: Idee und Gestalt. Zagreber Tagblatt, 39(1924) 173, str. 4. — Izložba kipara Viktora Bernfesta. Svijet, 5(1930) X/16, str. 397. — Franjo Deak (Dr. Dk.): Izložba kiparskih radova g. Viktora Bernfesta. Slobodna tribuna, 10(1930) 891, str. 5. — Cvi Rothmüller: Izložba kipara Bernfesta. Hanoar, 4(1930–31) 1, str. 92. — Krsto Hegedušić: Likovni život Zagreba. Književnik, 4(1931) 1, str. 40–41. — Vinko Zlamalik: Memorijal Ive Kerdića (katalog izložbe). Osijek i Zagreb 1980, 83–84.
 
Zdenko Šenoa (1983)