Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BILUŠIĆ, Petar, pjesnik i pripovjedač (Zaton kod Šibenika, 25. VI 1904). U Zatonu je završio 6 razreda osnovne škole (1911–1917), a zatim radio kao težak. Pristupio je naprednomu radničkom pokretu te bio zatvaran u Lepoglavi, Sremskoj Mitrovici, Nišu i Šibeniku. Tijekom 1941. odlazi u NOB, no zbog bolesti vraćen je na rad u pozadinu. U talijanskim je logorima proveo oko 18 mjeseci (1942–1943). Poslije pokušaja bijega, sproveden je u sabirni logor u Trstu te u bolnicu u Piacenzi. Po povratku u domovinu ponovno stupa u NOB; bio je rukovodilac grupe mobiliziranih ribara na otoku Žirju. Poslije oslobođenja radi u Šibeniku. — Javio se pjesmom Ogledalo u ilegalnom listu Krug (kaznionica u Sremskoj Mitrovici, 1934). Pisao je pjesme, bajke i priče za djecu s lirskim i humorističkim, ponekad i sentimentalno-didaktičkim obilježjima, objavljujući ih u publikacijama: Ilustrirani vjesnik (1952), Omladinski borac (1952), Zapisi s njiva (zbornik, 1952), Jutro (1954), Koraci (1954), Novine mladih (1954, 1955), Osvit (1954), Slobodni dan (1954), Šibenska revija (1954), Narodni kalendar Sloga (1955), Polimlje (1955), Radost (1955), Mladi zadrugar (1958), Vesela sveska (1958), Književne novine (1967) te u nekim dnevnim i tjednim listovima. Drama Kuća na rubu šume davala se u kazalištima BiH te na Kosovu, a igrokaz Crvene šoljice u Šibenskomu narodnom kazalištu. Neke pjesme za djecu prevedene su na talijanski.

DJELA: Djedo mornar i unuk kapetan. Zagreb 1951. — Grad na moru. Šibenik 1954. — Plave bajke. Šibenik 1955. — Put u Afriku. Šibenik 1956. — Bjegunci. Šibenik 1959. — Gavanovi dvori. Šibenik 1959. — Gospodin magarac. Šibenik 1960. — Kuća na rubu šume. Šibenik 1960. — Pakleni tjesnac. Šibenik 1960. — Ljudi iz slijepe ulice. Šibenik 1966.
 
LIT.: Aleksandar Jelisavčić: Petar Bilušić, Grad na moru. Osvit, 1(1954) 1, str. 27–29. — V. K.: Petar Bilušić, Grad na moru. Šibenski list, 3(1954) br. 82. — Boris Kale: Petar Bilušić, Plave bajke. Ibid., 4(1955) br. 149. — Isti: Petar Bilušić, Plave bajke. Slobodna Dalmacija, 13(1955) br. 3225. — Đ. Bećir (Đ. B.): Daleke vode djetinjstva. Ibid., 18(1960) 4933, str. 4. — Roko Dobra: Petar Bilušić, Radost življenja. Gavanovi dvori i Bjegunci. Ibid., 4786, str. 4. — Isti: Petar Bilušić, Gavanovi dvori i Bjegunci. Šibenski list, 9(1960) 385, str. 3.
 
Martin Kaminski (1983)