Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BJELOVUČIĆ, Dražen, inženjer strojarstva (Janjina kod Dubrovnika, 14. IX 1930). Osnovnu školu završio u Putnikoviću 1941, gimnaziju u Zagrebu 1949. Diplomirao 1956. na Strojarskom odjelu Tehničkog fakulteta u Zagrebu, doktorirao 1979. na zagrebačkom Fakultetu strojarstva i brodogradnje tezom Prilog istraživanju dinamičkih opterećertja elemenata ovješenja kod motornih vozila. God. 1957–61. radi u Institutu za elektroprivredu u Zagrebu. Od 1961. nastavnik je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje; od 1972. docent, od 1980. izvanredni, od 1985. redoviti profesor pri Katedri za motore i motorna vozila. Od 1984. predstojnik je Zavoda za strojarstvo. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja energetike, konstrukcije i eksploatacije cestovnih motornih vozila u časopisima Strojarstvo (1963, 1967, 1983–85), Vozač i saobraćaj (1966), Poslovna politika (1974), Goriva i maziva (1976, 1987), Suvremeni promet (1983). Sa suradnicima iz Instituta za elektroprivredu i Zavoda za strojarstvo izradio više studija, većinom o problemima konstrukcije i eksploatacije cestovnih motornih vozila. Predsjednik Komisije za tehnička pitanja Savjeta za sigurnost prometa na cestama SRH (1978–83) i predsjednik Jugoslavenskog društva za motore i vozila (1981–82).

DJELA: Raspodjela sila kočenja na pojedine kotače motornih vozila. Strojarstvo, 5(1963) 7/8, str. 9–15. — Jedan od problema kod prenosa zakretnog momenta na prednje kotače automobila. Ibid., 9(1967) 3/4, str. 33–43. — Problem određivanja brzine automobila na osnovi dužine tragova kočenja. Zbornik Saopštenja »Nauka i motorna vozila 72«, Beograd 1972, str. 75–83. — Vibracijska svojstva automobilskih pneumatika. Strojarstvo, 26(1984) 6, str. 317–329. — Specifični problemi primjene disk kačnica na težim vozilima. Ibid., 27(1985) 3, str. 123–131.
 
LIT.: Fakultet strojarstva i bradogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1969. do 1979. Zagreb 1979, 79, 127, 160. — B. Budzowsky: Mr Dražen Bjelovučić. Strojarstvo, 22(1980) 5, str. 277. — Prof. dr Dražen Bjelovučić. Mašinstvo, 30(1981)7/8, str. 21.
 
Tatjana Delibašić (1989)