Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BLAGAIĆ, Kamilo, mikolog i pisac (Boričevac kod Gospića, 16. III 1861 — Zagreb, 7. IX 1933). Osnovnu školu polazio u Boričevcu, gimnaziju u Zagrebu i Karlovcu (1882). U Beču je završio pravo (1885). Radio je u Direkciji željeznica u Zagrebu, potom u Gorskom kotaru te bio nadinspektor državnih željeznica u Zagrebu. — U književnosti se javio pjesmama Sa šta? i Serežanin (Vienac, 1882, 10). Pisao je crtice u Svjetlu (1886) i Hrvatskoj prosvjeti (1918). Boraveći u Bosni, skupio je građu za zbirku Hrvatske narodne pjesme i pripovietke (Zagreb 1886). Bavio se i gljivama te objavio više članaka u publikacijama Hrvatska (1917), Narodne novine (1917), Hedwigia (Dresden—Leipzig 1918), Hrvatska prosvjeta (1918). Važniji su stručni članci o našim najpoznatijim gljivama (Priroda, 1917), o višim gljivama iz okolice Plitvičkih jezera, zatim o pitanjima taksonomije gljiva Collybia inarmillata Schulzer, Clitocybe tabescens Scopoli i Clitocybe mellea Wahl (Glasnik Hrvatskoga prirodoslovnog društva, 1921, 1923). Svoju knjigu Gljive naših krajeva opremio je i likovno.

DJELA: Gljive naših krajeva. Zagreb 1931.
 
LIT.: Umro Kamilo Blagaić. Priroda, 23(1933) 8, str. 265–266.
 
Josip Balabanić (1989)