Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BLAŽEKOVIĆ, Tatjana, bibliotekarica i prevoditeljica (Osijek, 6. III 1918). Kći Marijana Hanžekovića, pravnika i velikog župana. Pučku školu pohađala 1924–28. u Karlovcu, srednju 1928–36. u Osijeku, Travniku i Zagrebu. Germanistiku studirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1936–40, doktorirala 1957. disertacijom Odjeci engleske književnosti u Hrvatskoj u XX stoljeću. Nakon završena studija radila najprije u Beogradu (Narodna banka), zatim 1941–43. u Zagrebu (Hrvatska državna banka, Zemaljska zajednica za poljoprivredne proizvode). Od 1. IX 1944. sudjelovala u NOB-u, predajući u školama u Garešnici i Bajmoku (Bačka). Nakon rata radila u Gradskoj knjižnici u Zagrebu te pohađala tečaj za knjižničare (do 1947), a zatim je bibliotekarica i viša bibliotekarica (1947–65) u Naučnoj biblioteci u Rijeci. Na Pedagoškoj akademiji u Rijeci predavala bibliotekarstvo najprije honorarno, potom do umirovljenja 1976. kao redoviti profesor. Od 1977. predaje na postdiplomskom studiju Centra za studij bibliotekarstva, dokumentacije i informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Radove iz bibliotekarstva i kulturne povijesti tiskala u publikacijama: Vjesnik bibliotekara Hrvatske (1950, 1954, 1972), Kulturni radnik (1951), Riječka revija (1952, 1957, 1959), Riječki list (1953), kalendar Franina i Jurina (1954), Jadranski zbornik (1956, 1961–62), Novi list (1960), Vojno-istoriski glasnik (1960), Filologija (1962), Bibliotekar (1965), Dometi (1969, 1975, 1977), International Librarianship (Amsterdam 1969), Knjiga i čitaoci (1970, 1976–77), Pazinski memorijal (1970), Zbornik Pedagoške akademije (Rijeka 1977), Obrazovanje i rad (1979) Informatologia Yugoslavica (1979, 1981, 1983), Pedagoški rad (1981). Prevela je Pustolovine Hucklberry Finna i Pustolovine Toma Sawyera Marka Twaina (Zagreb 1947), Sinove i ljubavnike D. H. Lawrencea (Rijeka 1955) te romane Benito Juarez i Jastrebov kljun Karla Maya (Rijeka 1963).

DJELA: Fluminensia Croatica. Bibliografija knjiga, časopisa i novina izdanih na hrvatskom ili srpskom jeziku na Rijeci. Zagreb 1953. — Biblioteka osnovne škole. Priručnik za školske knjižničare. Zagreb 1969. — Knjižnica osnovne škole (suautor B. Furlan). Zagreb 1974.
 
LIT.: J. Živković: Tatjana Blažeković, Fluminensia Croatica. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 3(1954) 1/4, str. 100–102. — M. Goić-Saks: Dr Tatjana Blažeković–Branka Furlan, Knjižnica osnovne škole. Ibid., 21(1975) 1/4, str. 122–125. — Podjela Kukuljevićeve povelje. Ibid., 23(1977–78) 1/4, str. 164–165.
 
Ante Sekulić (1989)