Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOGDAN, Martin, zagrebački biskup (Savski Nart, 1583 — Zagreb, 11. XII 1647). Potomak je seljačkog plemstva. Kao zagrebački kanonik bio je od 1616. do 1620. rektor Hrvatskog zavoda u Bologni, gdje je vodio parnicu sa zastupnikom Zavoda. Zbog te parnice pohodio je četiri puta papu Pavla V. Kao član kanoničkog zbora obavljao je dužnosti čazmanskog arhiđakona (1620), nadstojnika sjemeništa (1623), komarničkog arhiđakona (1626), upravitelja Varaždinskih Toplica (1626, 1635), katedralnog arhiđakona (1629) i prepošta (1638). Ferdinand V imenovao ga je početkom 1643. zagrebačkim biskupom. Imenovanje je proglašeno 3. lipnja u Hrvatskom saboru, a 3. kolovoza potvrdio ga je papa Urban VIII. — B. je 1644. završio obnovu katedrale koju je bio započeo biskup Benko Vinković, a već 1645. ponovno ju je teško oštetio požar. U katedrali je podigao novi kor i u njega smjestio nove orgulje. Također je obnovio, biskupsku palaču.

LIT.: J. Barle: Stanje zagrebačke katedrale g. 1648. Katolički list, 60(1909) 48, str. 523–525; 49, str. 535–536. — E. Laszowski: Slike iz naše kulturne povijesti. Omladina, 5 (1921–22) 8/9, str. 204; 10, str. 229, — Lj. Ivančan: Podaci o zagrebačkim kanonicima od 1193. do 1924 (rkp. u Kaptolskom arhivu, Zagreb, br. 719). — J. Buturac: Zagrebački biskupi i nadbiskupi 1094–1944. Kulturno poviestni zbornik Zagrebačke nadbiskupije. Zagreb 1944, 52. — P. Gauchat: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, 4. Patavii 19672, 376.
 
Josip Buturac (1989)