Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOHUTINSKY, Gustav, agronom (Szokola Hutta, Mađarska, 16. VI 1877 — Mostar, 12. IX 1914). Završio gimnaziju u Rakovcu te 1902. gospodarski studij na Visokoj gospodarskoj školi u Beču. Kratko radio u Zagrebu, a 1903. postao asistent na Višemu gospodarskom učilištu u Križevcima, gdje je predavao bolesti bilja i zoologiju. God. 1905. imenovan je predstojnikom postaje za istraživanje sjemena i učiteljem uzgoja bilja. Ispit iz biljne fiziologije, agrikulturne kemije, uzgoja bilja i gospodarskih strojeva položio je 1908. na Visokoj školi za kulturu tla u Beču i postao profesorom uzgoja bilja na Višemu gospodarskom učilištu u Križevcima, gdje je organizirao postaju za oplemenjivanje bilja. God. 1912. premješten je u Zagreb, ali i dalje vodi kolegij uzgoj bilja u Križevcima; također je predavao opće gospodarstvo na Šumarskoj akademiji. — B. je prvi u nas izvodio pokuse iz uzgoja bilja na temelju Mendelevih genetskih zakona (Križanje pšenice: Square x head Banatska brkulja, Gospodarska smotra, 1911) te uzgojio sortu pšenice sirban prolifik, koja se ubrzo proširila u Hrvatskoj. Bavio se i uzgojem kukuruza (Gojitba kukuruze, Gospodarska smotra, 1909) i prvi u Evropi izvodio pokuše s heterozisom. Iz toga je područja i njegova disertacija na Visokoj školi za kulturu tla u Beču: Entwicklungsabweichungen beim Mais. (Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, Berlin 1914). Mnogo se bavio uzgojem krumpira (Nova korunova bolest »frkanje listova«, Gospodarska smotra, 1909). Promicao je uporabu umjetnih gnojiva na seljačkim gospodarstvima (Pokusi sa calcijevim cijanamidom na pokušalištu Kr. višeg gospodarskog učilišta u Križevcima, Gospodarski list, 1907). Jedan je od osnivača i urednik Gospodarske smotre, prvoga našeg znanstvenog gospodarskog časopisa. Ostale stručne članke i znanstvene studije objavio je u Gospodarskom listu (1903–07, 1909) i Gospodarskoj smotri (1909–12).

LIT.: M. Steinhaus: Izvještaj o pokusima sa uzgojima pšenice prof. Bohutinsky-a. Gospodarska smotra, 4(1913) 2, str. 33–46. — (Nekrolozi): Gospodarski list, 72(1914) 18, str. 209–210; Novine (Zagreb), 1(1914) 10, str. 4; Gospodarski kalendar, 1915, str. 99–100; Gospodarska smotra, 5(1914) br. 9/10 (broj posvećen G. Bohutinskom). — Lj. Prohaska: Dr. Gustav Bohutinsky. Obzor, 57(1914) 263, str. 1. — Isti: Gustav Bohutinsky. Savremenik, 9(1914), str. 483–484. — D. Turk: Prof. dr. Gustav Bohutinsky. Jutarnji list, 3(1914) 809, str. 2–3. — M. Urbani: Dr. Gustav Bohutinsky. Izvješće o Kraljevskom višem gospod. učilištu i Ratarnici u Križevcima 1914–15, str. 41–44. — V. Vouk: Gustav Bohutinsky. Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft (Berlin),1915, br. 33. — V. Mandekić: Die Entwickelung und jetzige Stand der Pflanzenzüchtung in Kroatien. Zeitschrift für Pflanzenzüchtung (Berlin)? 1916, 4, str. 161–192.
 
Zlata Cesarec (1989)