Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOJIĆ, Lazar, bibliograf i pisac (Dobanovci, 1791 — Osijek, 17. VII 1859). Njemačku osnovnu školu polazio je u Staroj Pazovi, gimnaziju i bogosloviju u Srijemskim Karlovcima, filozofiju studirao 1814/15. u Pešti. Bio je paroh u Dobanovcima 1818–21, feldkapetan Petrovaradinskoga graničarskog bataljuna do 1824, vojni kapelan regimente u Zadru do 1830, administrator Osječke parohije 1831, paroh i vjeroučitelj u Osijeku 1832. God. 1833. osnovao je Biblioteku vostočnogo neunijatskoga ispovedanija u Sv. Uspenskoj pravoslavnoj crkvi u Osijeku. Njegov portret izradio je Mojsej Vojnović. — Prvi mu je tiskani rad prigodna pjesma Teplaja želanija (Budim 1814). God. 1815. objavio je prvi svezak biobibliografskog pregleda srpskih pisaca do početka XIX st., Pamjatnik’ mužem’, s većim biografijama J. Rajića, D. Obradovića, A. I. Stojkovića i G. Trlajića. Nekoliko pjesmica i zagonetki pod inicijalima L. B. tiskao je u časopisima Serbskij letopis’ (1832) i Zabavnik (1834). Prema P. J. Šafařiku, u rukopisu je ostavio Srpsku gramatiku, poslije izgubljenu. — Njegov Pamjatni’ mužem’ jedna je od najranijih povijesti srpske književnosti. Sastavljen bez ikakvih književnokritičkih kriterija, taj je pokušaj ipak ostao samo u okvirima biobibliografskog redanja (D. Živković).

DJELA: Pamjatnik’ mužem’ u slaveno-serbskom’ knižestvu slavnym’, 1. U Pešti 1815.
 
LIT.: P. J. Šafařík: Geschichte der südslavischen Litteratur, 3. Prag 1865, 341, 370, 428. — Vukova prepiska, 6. Beograd 1912; 160. — D. Živković: Počeci srpske književne kritike. Beograd 1957, 63–64. — Lj. Durković-Jakšić: Istorija srpskih biblioteka (1801–1850). Beograd 1963. — K. Milutinović: Vuk Karadžić i dalmatinsko vladičanstvo u Zadru. Radovi Instituta JAZU u Zadru, 11–12(1965) str. 538–543. — M. Anđelić: Lazar Bojić – prvi srpski biobibliograf. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, 1968, XXXIV/1–2, str. 291–298. — D. K. Petrović: Lazar Bojić pisac prve knjige eseja u srpskoj književnosti. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 1971, XIX/3, str. 567–568. — D. Panković: Srpske bibliografije 1766–1850. Beograd 1982, 26–29.
 
Dunja Detoni-Dujmić (1989)