Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BONETIĆ, Marko, brodovlasnik (Draga, 1800 — Bakar, 22. XII 1860). Počeo je ploviti mlad; pošto je u Rijeci položio ispit za kapetana duge plovidbe, zapovijedao je bakarskim i riječkim jedrenjacima duge plovidbe. Svoj prvi jedrenjak, bark »Mary«, sagradio je 1841. u Rijeci. Do 1855. sagradio je u riječkim brodogradilištima te u Sušaku i Bakru osam jedrenjaka duge plovidbe, sâm ili u suvlasništvu sa suprugom Marijom, rođ. Battagliarini, i bakarskim brodovlasnicima Šoićem, Smaićem, Šepićem i Polićem. God. 1851. gradi u Bakru brik »Banica Sofija« (298 t; nazvan u čast supruge bana J. Jelačića) u suvlasništvu s bakarskim brodovlasnicima Matijom Polićem i Ivanom Tadejevićem. Najveći mu je brod bio nava »Bonetich Fanny« (770 t), sagrađen u Bakru 1855.

LIT.: I. Marochino: Grad Bakar kroz vjekove. Bakar 1978.
 
Radojica F. Barbalić (1989)