Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOŠNJAK, Kamilo, bankovni stručnjak (Ogulin, 28. XII 1877 — Zagreb, 14. III 1950). Višu trgovačku školu završio u Zagrebu. Radio kao bankovni činovnik te ravnatelj u zagrebačkim novčarskim zavodima. Od 1920. bavi se znanstvenim i praktičnim radom na području knjigovodstva, aritmetike osiguranja i bankovnog poslovanja te postaje predsjednik Zbora revizora i knjigovodstveni vještak. Uz bankovnu službu, predavao i trgovačke discipline u privatnoj školi Merkur i na Trgovačkoj akademiji u Zagrebu. God. 1923. izabran za honorarnog predavača kolegija administrativna uredba banaka na Visokoj školi za trgovinu i promet u Zagrebu. Do umirovljenja 1925. ravnatelj je Jadransko-podunavske banke. Objavio je nekoliko knjiga te članaka u časopisima Hrvatski trgovac (1900), Hrvatski trgovački list (1901), La Fédération balcanique (Beč 1925), Bankarstvo (1932) i Financije (1932).

DJELA: Organizacija i tehnika rada u bankama. Zagreb 1921. — Aufzinsung, Amortisation, Rentabilität bei Kapitalanlagen undAnleihen. Berlin—Leipzig—Wien 1932. — Promet, imovina i dobitak u trgovačkim radnjama robom. Zagreb 1933.
 
LIT.: I. Belin: Naše najnovije privredne publikacije. (Kamilo Bošnjak, Organizacija i tehnika rada u bankama.) Nova Evropa, 1921, III/11, str. 345–350. — Mladi predstavnici bankovne struke. Zagrebački dnevnik, 2(1922) 73, str. 2. — Ein Standardwerk für die Finanzwelt. (Kamilo Bošnjak, Ukamaćivanje, amortizacija i rentabilnost uloženog kapitala i zajmova.) Morgenblatt, 45(1930) 93, str. 7. — D. Karlović: Dobitak za našu trgovačku literaturu. Kamilo Bošnjak, Ukamaćivanje, amortizacija i rentabilnost uloženog kapitala i zajmova. Jutarnji list, 21(1932) 7155, str. 6–7. — A. Marsić: Kamilo Bošnjak, Promet, imovina i dobitak u trgovačkim radnjama. Ibid., 22(1933) 7853, str. 7. — Uspjeh naše privredne literature (K. Bošnjak, Promet, imovina i dobitak). Ibid., 23(1934) 7887, str. 19. — F. Bausman: Kamilo Bošnjak, Ukamaćivanje, amortizacija i rentabilnost uloženog kapitala i zajmova. Ekonomist, 2(1936) 6, str. 280–283. — 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 1920–1980. Zagreb 1980, 327.
 
Tatjana Delibašić (1989)