Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOT OD BAJNE, Andrija (Andreas Both de Bayna), hrvatski ban (?, XV st. — Zrin, 16. IX 1511). Spominje se prvi put 1490. kada kao kapetan boravi u Vesprimu, gdje je u svoje ime i u ime braće Ambroza i Ivana obećao vjernost Maksimilijanu Habsburgu. Početkom 1491. vraća se pod okrilje Vladislava Jagelovića. Sredinom studenog 1504. postaje hrvatskim banom zajedno s F. Balassom, kojega početkom 1506. zamjenjuje Marko Mišljenović. Iduće godine obojica su skinuta s banskog položaja, ali se B. do kraja života održao u Otočcu, Senju i Hrvatskom primorju. God. 1509. ratuje s Bernardinom Frankapanom protiv Mlečana u Istri (osobito oko Labina i Plomina), navaljuje na Krk i zauzima Rijeku. Usprkos tome, posredovanjem Ivana Karlovića sastaje se s mletačkim poslanikom Pietrom Pasqualigom u Bihaću, gdje ga je dočekao sa 150 konjanika, uvjeravajući ga o svome prijateljstvu te mu dao slobodno pismo (salvus conductus). Kada je ljeti 1511. Bernardin Frankapan zatražio pomoć protiv Turaka, koji su počeli ponovno provaljivati u Hrvatsku, B. mu je poslao oko 100 konjanika. U Otočcu, gdje je ponajviše stolovao, izdavao je glagoljske listine kojima je rješavao parnice između hrvatskih plemića. U tim je ispravama naveden kao »Andrijaš Bot z Bajne, Dalmacije, Hrvacke i slovinski ban i kapetan senjski«.

LIT.: V. Klaić: Hrvatski sabori do godine 1790. Zbornik Matice hrvatske. Zagreb 1925, 267–269. — Isti: Povijest Hrvata, 4. Zagreb 19732. — N. Klaić: Zagreb u srednjem vijeku. Zagreb 1982.
 
Krešimir Nemeth (1989)