Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOŽIČEVIĆ, Josip, građevinar (Josipdol, 17. III 1929). Gimnaziju završio u Ogulinu, diplomirao 1956. pri Građevinskom odsjeku Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Doktorirao 1965. u Ljubljani tezom Utjecaj malih deformacija na stabilnost neprekinutog kolosijeka, a 1983. obranio u Rijeci drugu disertaciju Prilog povećanju sigurnosti i brzine u tehnologiji i eksploatacaji željeznica. Radio pri Jugoslavenskim željeznicama te bio savjetnik u Centru za znanstveni rad, direktor Sektora i direktor pogona za pruge i građevinska postrojenja Željezničko-transportnog poduzeća Zagreb. Od 1970. izvanredni profesor Građevinskog fakulteta Saobraćajnog studija u Zagrebu, a od 1972. profesor Više škole za cestovni saobraćaj u Zagrebu. Od 1976. znanstveni savjetnik u Institutu prometnih znanosti. God. 1981. izabran je za redovitog profesora u Studiju prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegij prometne infrastrukture. Znanstvene i stručne radove uglavnom objavljuje u časopisima Građevinar (1960–61, 1966–67), Željeznice (1960–61, 1966, 1968–69), Željeznički vjesnik (1961–64, 1966–68) i Suvremeni promet (1981–87) te u zbornicima radova sa znanstvenih i stručnih skupova. Posebno su važni njegovi istraživački radovi vezani uz ispitivanje otpora željezničkog kolosijeka za različne oblike zastorne prizme, ispitivanje otpora kolosiječne rešetke, vibracija tračnica i pragova i dr. Na temelju tih radova zadužen je za izvedbu prvoga neprekinutog kolosijeka u Jugoslaviji, a na temelju njegovih istraživanja izvedeno je jedno od prvih zavarivanja tračnica u oštrim lukovima i nagibom od 25% u svijetu. Konstruirao je novi tip dvostrukoga elastičnog pričvršćenja tračnica na betonske pragove, čime je smanjena masa čelika po jednom pragu za 14 kg. Od JAZU dobio 1979. »Javno priznanje« za istaknuti znanstveno-istraživački rad na polju unapređenja prometnih znanosti, a od 1987. potpredsjednik je novoosnovanoga Znanstvenog savjeta za promet JAZU.

DJELA: Dugi trakovi šinja. Zagreb 1962. — Suvremeni gornji stroj. Zagreb 1966. — Elementi tehnike cestovnog saobraćaja. Zagreb 1973. — Ceste i cestovni objekti. Zagreb 1974. — Ceste i čvorišta. Zagreb 1976. — Osnove tehnike građenja željezničkih prometnica. Zagreb 1977. — Ceste. Zagreb 1985.
 
Darko Bidjin (1989)