Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOŽIĆ, Konstantin (Constantinus de Pasmano Boxich), pisac i teolog (Pašman, 2. XII 1774 — Zadar, 8. IV 1860). Izobrazbu je dobio u franjevačkim samostanima u Kraju na Pašmanu i Sv. Franji u Zadru, gdje 1794. stupa u Franjevački red. Nakon zaređenja 1799. odlazi na studij filozofije i teologije u Rim i Perugiu. Po završenu studiju predavao bogosloviju u zadarskomu franjevačkom učilištu i glagoljaškom sjemeništu »Zmajević«. U Splitu bio gvardijan u Poljudu (1823/24) i triput provincijal (1824–27, 1833–36, 1839–43). — Mnogo je pisao: na latinskome teološke teze, na talijanskome prigodne govore, povijesne rasprave i nekoliko biografija, među njima i biografiju Oktavijana Jankovića Spadera. Surađivao je u listu La Dalmazia (1845). — Na hrvatskom jeziku pisao je propovijedi, pohvalne govore i rasprave iz crkvene povijesti. Seriju članaka pod nazivom Uređenje S. Štievnice (Liturgia) Slovinske objavljivao je u časopisu Zora dalmatinska (1844, 4 — 1846, 33). U njima se bori za slavensku liturgiju, ukazujući na povijesne i filološke razloge za uvođenje staroslavenskoga jezika u liturgiju u Dalmaciji. U rukopisu je ostavio korizmene propovijedi Pripovisti slovinske i nekoliko panegirika na hrvatskom jeziku (Arhiv franjevačkog samostana u Zadru).

DJELA: Cronologia inedita di tutti i Conventi della Provincia. (S. l., s. a.). — Ex theologia selectae propositiones ... Jadrae 1804. — Ex tractatu De Deo uno selectae propositiones. Jadrae (1804). — Theses theologicae habitae Jadrae in ecclesia S. Francisci. Jadrae 1810. — Lettera circolare. Zara 1840. — Orazione recitata ... nell’occasione della solenne professione della monaca clarissa suor M. Costanza Midenjak. Venezia 1841. — Orazione sacra... nella occasione della solenne professione di cingue suoi chierici. Zara 1842. — Ragionamento sacro ... Zara 1843. — Biografia del P. Ottavio Jancovich, detto Spader di Zara. Zara 1846. — Biografia del Sommo Pontefice Giovanni IV, nato a Zara. Zara 1855. — Ragionamento sopra l’onesta e probita cristiana cattolica. Zara 1856. — Ragionamento storico-critico sopra la patria del massimo Dottore S. Girolamo. Zara 1856.
 
LIT.: Š. Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna—Zara 1856, 61. — D. Fabijanić: Storia dei Frati Minori ... in Dalmazia e Bossina, 2. Zara 1864, 55–59. — C. F. Bianchi: Zara cristiana, 2. Zara 1879, 129. — U. Krizomali: Važnije isprave iz Arhiva biskupske kurije god. 1824–1826. Split 1943, 10, 21. — J. Fućak: Šest stoljeća hrvatskoga lekcionara. Zagreb 1975.
 
Mijo Ivan Brlek (1989)