Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BRAJDIĆ, Ivan, pisac i prevodilac (Gornji Kuti kod Brod-Moravica, 16. VI 1924). Osnovnu školu završio u Dugom Selu (1935), a u Zagrebu klasičnu gimnaziju (1943) i studij slavistike na Filozofskom fakultetu (1956). U NOB-u je sudjelovao od 1942. kao omladinski rukovodilac, dopisnik i član redakcije Omladinskog borca (1944/45). Nakon rata bio je oficir JA i novinar u Narodnoj armiji u Beogradu (1946–50) i listu Za domovinu u Zagrebu (1950/51). Potom je urednik u Studentskom listu (1952–56), gimnazijski profesor u Zagrebu (1956/57), filmski dramaturg u Jadran-filmu (1957–63) i urednik u zagrebačkomu nakladnom poduzeću »August Cesarec« (1968–71). Član je Društva hrvatskih književnih prevodilaca i Društva filmskih radnika te od 1989. dopisni član SAZU. — Prvi rad, crticu Na brijegu, objavio je u Jutarnjem listu (1939, 9896). Prozu i poeziju objavljivao je u publikacijama Omladinski borac, Mladost, Slobodni dom, Ilustrirani vjesnik, Izvor, Studentski list, Vidici, Kaj, Tokovi i dr. Od 1965. do 1972. objavio je više kritika o slovenskoj književnosti u Telegramu, Vjesniku, Forumu i u 15 dana. Napisao je opširnije studije o I. Raosu, J. Kersniku, J. Zoriću. Autor je i suautor filmskih scenarija Sudar na paralelama, Pustolov pred vratima, Čudnovate zgode šegrta Hlapića. Prevodi sa slovenskog (A. Ingolič, I. Potrč, I. Koprivec, Mira Mihelič, K. Kovič, P. Zidar, E. Kocbek, V. Zupan, J. Javoršek, F. Šetinc i dr.). Na natječaju Mladosti 1948. nagrađena je njegova pripovijetka Počeli su..., a za prevodilački rad dodijeljena mu je Župančičeva povelja (1984). U ratno i poratno vrijeme pridijevao je prezimenu ilegalno ratno ime Goran. Potpisivao se i šifrom I. G. B.

DJELA: Posljednji juriš Jačine Kamana. Zagreb 1970. — Spaljene duše, 1–2. Zagreb 1977. — Posrtanje po mraku. Zagreb 1981. — Tuđin postadoh braći svojoj. Zagreb 1982. — Oborovo. Zagreb 1984. — Dugoselska kronika 1941. Zagreb 1985. — Oblaci nad Posavinom. Zagreb 1988.
 
LIT.: Drugo književno veče mladih u Beogradu. Mladost, 3(1947) 3, str. 88–89. — J. Barković: Neke misli uz prozu mladih. Republika, 5(1949) 5, str. 382–393. — K. Jureković: Ivan Brajdić, Posljednji juriš Jačine Kamana. Prosvjeta, 27(1970) 599, str. 12. — Z. Ladika: Dramatizacije Ivane Brlić-Mažuranić. Ivana Brlić-Mažuranić (zbornik). Zagreb 1970, 151–162. — B. V. Sruk: Oborovska bitka u romanu Ivice Brajdića. Dugoselska kronika, 5(3!)(1970) 32, str. 6–7. — V. Jurković: Suvremenost i prošlost. Novi list, 31(1977) 266, str. 12. — T. Potokar (T. P.): Prizadevni Ivan Brajdić. Knjiga ’77, 1977, 11, str. 524. — Z. Brajdić: Roman o ljudskim sudbinama. Republika, 34(1978) 1/2, str. 198–199. — D. Lončar (D. L.): Društvo kao izdavač. Novi list, 35(1981) 166, str. 12. — J. Pavičić: Dugoselska kronika 1941. Vjesnik 45(1985) 13 537, str. 13. — Đ. Kosak: Stradanje ratne Posavine. Dugoselska kronika, 21(1988) 227, str. 5. — S. Š.: Brajdićevi »Oblaci«. Večernji list, 32(1988) 8855, str. 14. — J. Strehovec: Znova odprli vrata za vstop v slovensko akademijo. Delo, 31(1989) 114, str. 7.
 
Martin Kaminski (1989)