Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BRAUSIL, Beata, internistica (Pitomača, 2. IV 1902 — Zagreb, 21. VII 1969). Medicinu je studirala u Parizu i Zagrebu, gdje je 1928. promovirana. Od 1930. do umirovljenja radi u Internoj klinici u Zagrebu, gdje vodi Centralni laboratorij, odn. od 1947. Hematološki laboratorij. God. 1949. habilitirala se za privatnog docenta radom Razvitak Gaucherovih stanica u srži kosti (Rad JAZU, 1951, 284). Sveučilišni docent postaje 1950, a izvanredni profesor zagrebačkoga Medicinskog fakulteta 1959. — Osobito se bavila hematološkom morfologijom proučavajući limfoidne stanice retikuluma u koštanoj srži (Liječnički vjesnik, 1950; Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1953), abnormalne tipove limfocita (Nature, London 1958), diferencijalnu dijagnostiku između atipičnih mijeloblasta i limfoblasta (Liječnički vjesnik, 1953, 1954; Acta haematologica, 1954). Pisala je o dijagnostici filarijaze (Liječnički vjesnik, 1938), proučavala terapeutsku vrijednost kalcija (Medicus, 1935; Liječnički vjesnik, 1958) i laktobacila (Liječnički vjesnik, 1930). Bavila se i dijetetikom (Terapeutski vjesnik, 1932; Medicinski glasnik, 1947), o čemu je objavila priručnik.

DJELA: Osnovi dijetetike. Beograd—Zagreb 1949.
 
LIT.: N. Milić: Prof. dr Beata Brausil (2. IV 1902 — 21. VII 1969). Liječnički vjesnik, 91(1969) str. 1363–1364.
 
Vladimir Dugački (1989)