Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BRAVAR, Mladen, kemičar (Gospić, 28. X 1926). Gimnaziju završio 1945. u Zagrebu, diplomirao 1951. na zagrebačkomu Tehničkom fakultetu, gdje je doktorirao 1961. tezom Proučavanje degradacije celulozne molekule utjecajem oksidacijskih sredstava. Bio asistent, potom od 1961. docent, od 1966. izvanredni, a od 1971. redoviti profesor Tehnološkog fakulteta u Zagrebu (kemija i tehnologija polimera, organska kemijska tehnologija). — Bavi se tehnologijom proizvodnje i preradbe celuloze, papira, tekstila, sintetskih polimera, kože i tenzida (Melliand Textilberichte, Heidelberg 1961; Das Papier, Darmstadt 1967, 1972, 1977; Journal of Polymer Science, Part C, New York 1971, 1973–74, 1976; Tenside, München 1971; Kemija u industriji, 1972–73; Hemiska industrija, 1973, 1975–79; Tekstil, 1974; Nafta, 1974–76, 1978; Industrie Chimique Belge, Bruxelles 1976; Wochenblatt für Papierfabrikation, Biberach 1976; Glasnik Hemiskog društva, 1979; European Polymer Journal, Oxford 1980; Kautschuk, Gumm, Kunststoffe, Heidelberg 1983, 1985–86, 1988; Polymer Photochemistry, Barking 1984, 1986; Polymer Degradation and Stability, Barking—Essex, 1985–86).

 
Srđanka Tomić Kulenović (1989)