Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BRLENIĆ-VUJIĆ, Branka, književna povjesničarka (Osijek, 23. V 1942). Diplomirala je 1965. na Filološkom fakultetu u Beogradu i potom bila gimnazijski profesor u Osijeku. Doktorirala 1978. Od 1986. redoviti je profesor pri Katedri za noviju hrvatsku književnost Pedagoškog fakulteta u Osijeku. Neki su joj radovi prevedeni na engleski. — Prvi se put javila u osječkoj Reviji zapisom Umjetnost i društvo (1973). Otada surađuje u publikacijama Revija (1973–87), Život i škola (1974–83), Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU (1975), Kazalište (1977), Mogućnosti (1979), Odjek (1979–85), Forum (1980, 1981, 1986), Anali Centra za znanstveni rad u Osijeku (1981–82), Istra (1981), Most (1982), Croatica (1983), Gesta (1983, 1986) te u mnogim zbornicima (zbornici Pedagoškog fakulteta Osijek od 1979; Dani Hvarskog kazališta, 1979; Dragutin Tadijanović, 1980; Andrićeve zadužbine, 1981; Antun Barac, 1984; Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1987, 1988. i dr.). Važniji su joj književnokritički i znanstveni radovi o A. Barcu, M. Božiću, A. Cesarcu, D. Cesariću, V. Desnici, V. Jeliću, J. Kaštelanu, D. Kekanoviću, I. G. Kovačiću, M. Krleži, R. Marinkoviću, M. Matkoviću, M. Peiću, D. Tadijanoviću i P. Šegedinu.

DJELA: Problem dramatizacije pripovijetke i romana u hrvatskoj i srpskoj književnosti XX stoljeća. Osijek 1980. — Otvorene strukture. Osijek 1981. — Suvremenost i tradicija, poetičke osobine. Osijek 1983. — Poetika dramskog stvaralaštva Marijana Matkovića. Osijek 1986.
 
LIT.: B. Fulanović: Problem dramatizacije pripovijetke i romana u hrvatskoj i srpskoj književnosti XX stoljeća. Naše teme, 24(1980) 718, str. 1384. — S. Tomaš: Dramatizacija proze. Školske novine, 32(1981) 4. V, str. 17. — B. Maleš: Structures ouvertes. Most, 4(1982) str. 111–112. — Lj. Car-Matutinović: Stvaralačko sučeljavanje. Otvorene strukture. Vjesnik, 43(1982) 21. VII, str. 6. — S. Tomaš: Poetika kompozicije književnih djela. Suvremenost i tradicija. Školske novine, 33(1983) 15. XI, str. 13. — I. Pandžić: Ljepota cijepljena umom. Poetika dramskog stvaralaštva Marijana Matkovića. Odjek, 40(1987) 8, str. 24. — J. Pavičić: Marijan Matković. Vjesnik, 48(1988) 11. I, str. 8.
 
Ivan Pandžić (1989)