Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BRNOBIĆ, Albin, dermatovenerolog (Markovac u Istri, 10. VIII 1916). Studij medicine završio je u Zagrebu 1943. Najprije radio u Državnoj bolnici u Petrinji, 1945. bio rukovodilac bolnice i zdravstvene službe u Malom Lošinju, a 1946. zamjenik glavnog liječnika socijalnog osiguranja u Rijeci. Od 1946. do umirovljenja 1983. radi u Klinici za kožne i spolne bolesti u Zagrebu, gdje od 1948. vodi Alergološku stanicu i ambulantu za profesionalne kožne bolesti. God. 1950. završio je specijalizaciju te se usavršavao u Rimu, Firenci, Zürichu i Padovi. Bio je voditelj odjela, a 1971–78. predstojnik Klinike. God. 1971. habilitirao se na zagrebačkomu Medicinskom fakultetu radom o indirektnom testu degranulacije bazofilnih granulocita u dijagnostici alergodermija (Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1971), a 1976. stekao doktorat znanosti disertacijom Test blastičke transformacije limfocita u dijagnostici sifilisa. Iste godine izabran je za izvanrednog a 1980. za redovitog profesora. — Osobito se bavio profesionalnim dermatozama i alergijskim dermatopatijama, navlastito njihovom dijagnostikom (Izvješća Dermatovenerološke klinike u Zagrebu, 1–2, 1952; Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1953, 1962, 1967, 1971, 1972; Medicinski glasnik, 1955; Zeitschrift für Haut-und Geschlechtskrankheiten, Berlin 1961; Allergie und Asthma, Leipzig 1965; Acta dermatovenerologica Iugoslavica, 1974, 1980). Proučavao je kliničku imunologiju kožnih i spolnih bolesti, posebice psorijaze, eritematodnog lupusa i sifilisa (Liječnički vjesnik, 1977; Acta dermatovenerologica Iugoslavica, 1979, 1980, 1981; Psoriasis, 1982). Istraživao je kutane i kutanosupkutane vaskulitise te djelovanje humanoga leukocitnog interferona na ulceracije potkoljenice. Priredio je poglavlja o alergijskim dermatopatijama i profesionalnim dermatozama u knjizi Bolesti kože F. Kogoja i suradnika (1971) te o spolnim bolestima u udžbeniku Kožne i spolne bolesti A. Kanskoga i suradnika (1982).

DJELA: Spolne bolesti (suautor Z. Žmegač; skripta). Zagreb 1979.
 
LIT.: Spomen knjiga u povodu 25. obljetnice Medicinske akademije Hrvatske. Zagreb 1987, 110.
 
Vladimir Dugački (1989)