Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BUCOLIĆ (Buczolich), Rudolf, glumac (Bjelo Selo, Pama, Gradišće, 15. V 1934). Po završetku oasnovne škole u rodnom mjestu pohađao nižu gimnaziju u Železnom (Eisenstadt), potom učiteljsku školu u Bečkom Novom Mjestu (Wiener Neustadt), gdje je maturirao 1954. Dvogodišnji seminar M. Reinhardta u Beču završio je s nagradom za najbolje glumačko ostvarenje. Prvi angažman dobiva u Baselu, a 1956. dolazi u Graz i tu ostaje osam godina. Potom je tri godine u Državnom kazalištu u Hannoveru, a zatim prelazi u Zürich. Od 1972. glumi na pozornici bečkog Burgtheatera. Glumački uspon započeo je ulogama u komadima Igra sna (A. Strindberg) i Mačka na vrućem limenom krovu (T. Williams). Potom je igrao glavnu ulogu u Goetheovu Prafaustu, Mefista u Faustu, više uloga u Schillerovim dramama, ulogu Leonharda u drami Maria Magdalena (F. Hebbel), Ruprechta u Razbijemom krčagu (H. von Kleist), zatim u djelima Shakespearea, Molierea i J. Nestroya. Nastupao je i u operetama, a bavio se i pedagoškim radom na Akademiji za glumu u Grazu. Nastupom u Hochhuthovim Gerilcima te Šumi A. Ostrovskog stekao je ugled kod hannoverske publike. U Baselu istaknuo se ulogom Cliffa u Smrti trgovačkog putnika (A. Miller), a u Burgtheateru naslovnom ulogom u Klupi za meso (A. P. Schmidt); zapažen je kao Zettel u Shakespeareovu Snu ivanjske noći, Pomet u Držićevu Dundu Maroju te igrom u komadima A. Camusa. Nastupa i na televiziji, a u dokumentarnom filmu Pir na selu (1983. po scenariju E. Pichlera, u režiji G. Madeja) glumi gradišćanskohrvatskog seljaka Vlašića. Vrlo je plodna njegova kulturna suradnja s hrvatskim kulturnim društvom u Železnom i Beču te s bečkim Hrvatskim akademskim klubom, kao i nastupi na hrvatskim narodnim svečanostima u Gradišću i Beču.

LIT.: Rudolf Bucolić. Burgenländisches Leben (Eisenstadt), 18(1967) 7/8, str. 24. — Ein Burgenländer an der »Burg«. Burgenländische Freiheit (Eisenstadt), 1972, 3. VIII, str. 19. — R. Lutterschmidt: Rudolf Bucolich an die Burg verpflichtet. Oberwarter Zeitung, 1972, 13. IX, str. 10. — P. Tyran (p. t.): Pir na selu – Hochzeit auf dem Land. Hrvatske novine (Železno), 74(1983) 38/39, str. 5. — S. Krpan: Rudolf Bucolić. Matica, 34(1984) 7/8, str. 40. — Zwei Jubilare. Burgenländische Freiheit, 1984, 9. V, str. 47. — Hrvatske novine u razgovoru s hrvatskim glumcem Rudijem Bucolićem. Hrvatske novine, 77(1986) 46, str. 2. — S. Krpan: Gradišćanski portreti. Zagreb 1988, 274–279.
 
Stjepan Krpan (1989)