Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BUGA (Vuga, ßoυγά), plemenska poglavarica (kraj VI st. — prva pol. VII st.). Jedna od dviju sestara, koje su, prema hrvatskoj narodnoj predaji zabilježenoj sredinom X st. u 30. glavi Porfirogenetova djela De administrando imperio, zajedno s petero braće dovele Hrvate iz njihove zakarpatske postojbine na zapadno područje Balkanskog poluotoka. O podrijetlu imena B. postoje različna mišljenja: P. Skok drži da se ono može dovesti u vezu s imenom Bužim, ako je uopće takvo žensko ime postojalo, odn. moguće ga je povezati s imenom Bugojno, dakako ako je Bugojno postalo od Bugoje; V. Klaić, F. Šišić i J. Modestin povezuju ga s imenom hrvatskog plemena Bužana. Odvojeno mišljenje o vremenu kojem pripada Buga zastupa L. Margetić u tezi da su Hrvati doselili potkraj VIII st.

LIT.: J. Modestin: Imena petorice braće i dviju sestara na početku hrvatske povijesti. Nastavni vjesnik, 36(1927–28) str. 288–296. — P. Skok: Iz mojega »Glossariuma mediae et infimae latinitatis regni Chroatiae«. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 50(1928–29) str. 128–130. — Vizantski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, 2. Beograd 1959. — Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio. Washington 1967. — L. Margetić: Konstantin Porfirogenet i vrijeme dolaska Hrvata. Zbornik Historijskog zavoda JAZU, 8(1977) str. 5–88.
 
Mladen Švab (1989)