Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BUINAC, Jelena, pjesnikinja (Matijevići kod Dvora na Uni, 24. VI 1940). Osnovnu školu završila je u Hrvatskoj Kostajnici, učiteljsku u Petrinji, a Filozofski fakultet (jugoslavenski jezici i književnosti) u Zagrebu. God. 1969. bila je profesorica u zagrebačkoj X gimnaziji, od 1970. do 1973. stručno-politička radnica u Republičkoj konferenciji SSRNH u Zagrebu, zatim do 1977. profesorica u Dvoru na Uni. U tijeku 1977. lektorica je hrvatskosrpskog jezika na Filološkom sveučilištu u Lenjingradu, a od 1978. u sisačkom Vjesniku Željezare. Bavi se i slikarstvom te je izlagala u kolektivnim izložbama u Sisku, Kostolcu, Zagrebu i Petrinji, a samostalnu izložbu priredila je 1983. u sisačkoj Željezari. Javila se pjesmama u Studentskom listu (1968, 23). Pjesme je objavljivala u listovima, časopisima i zbornicima Studentski list (1969), Treći miting poezije mladih pjesnika Jugoslavije (1969), Poezija (Zagreb 1969–71), Republika (1970), Najnovije hrvatsko pjesništvo (1972), Poezija (Sisak 1974–77), Jedinstvo (1975) i Odjek (1975). Bila je u uredništvu zagrebačkog časopisa Poezija (1969–71). Njezinu kontemplativnu liriku označuje majestetično traganje za vlastitim bitkom izraženo oporom metaforikom i semantički neočekivanim spojevima riječi.

DJELA: Svečani od čekanja. Zagreb 1970. — Bijela priča. Zagreb 1974. — Žudnja za tišinom. Zagreb 1983.
 
LIT.: J. Ujević: Riječ je o pjesniku. Studentski list, 23(1968) 23, str. 10. — M. Jelić-Grnović: Jelena Buinac, Svečani od čekanja. Poezija, 2(1970) 4, str. 28–31. — P. Protić: Svečani od čekanja. Praktična žena, 19(1970) br. 369. — N. Mihaljević: O nekim problemima »strukturalizma« u pjesmama Jelene Buinac. Poezija, 4(1972) 9/10, str. 19–23. — T. Ladan: Opisni katalog nove lirike. Encyclopaedia moderna, 8(1973) 23, str. 48. — S. Jendričko: Lirski govor. Vjesnik Željezare, 33(1984) 2, str. 10. — N. Mihaljević: Taj uzvišeni preljub. Ibid.
 
Dubravko Horvatić (1989)