Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BUJAS, Ivo, brodograđevni inženjer i brodski hidromehaničar (Šibenik 13. XII 1924 — Zagreb, 10. VI 1987). Osnovnu školu završio 1935, gimnaziju 1943. u Zagrebu, studij brodogradnje na Tehničkom fakultetu u Zagrebu 1953. God. 1970. habilitirao se radnjom Prilog razmatranju izbora optimalnog propulzora te je izabran za docenta, višeg predavača i voditelja kolegija propulzija broda na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Od 1954. radi u Brodarskom institutu u Zagrebu na istraživanju propulzije brodova i projektiranju brodskih vijaka kao voditelj Odjela za propulziju (1957–62), Odjela za brodsku hidromehaniku (1963) i Odjela za kavitaciju i propelere (1963–77), a 1978–83. kao istraživač. God. 1963/64. boravio na stručnom usavršavanju u institutu za brodsku hidrodinamiku (National Physical Laboratory – Ship Division) u Teddingtonu i Felthamu kod Londona. Sudjelovao je u gradnji i opremanju bazena Brodarskog instituta za ispitivanjc brodskih modela, nadzirao gradnju, opremanje i pokusni rad kavitacijskih tunela (1954–59). Uveo i unaprijedio metode proračuna propulzije, čvrstoće i kavitacije brodskih vijaka. Projektirao više od 250 tipova vijaka, među njima velik dio za brodove ratne mornarice. Ističe se specijalna serija vijaka »Zagreb« (1969), što se koristi na posebnim tipovima naših brodova. Znanstvene radove iz područja ispitivanja modela propulzora, autopropulzije, propulzije brzih brodova te propulzije u uvjetima kavitacije objavljivao u stručnim časopisima. Od 1963. član je međunarodnoga stručnog udruženja Association Technique Maritime et Aeronautique (ATMA) u Parizu.

DJELA: Propulzije jednovijčanih brodova (suautor M. Vukičević). Zbornik III simpozija Teorija i praksa brodogradnje (in menoriam prof. Leopold Sorta), 2. Zagreb 1978, 5187–5209. — Neki zanimljivi slučajevi iz prakse projektanta vijka. Zbornik radova sa savjetovanja »Pokusna plovidba brodova«, 2. Zagreb 1980, str. 10–1 do 10–9.
 
LIT.: Brodarski institut 1948–1978. Zagreb 1978, 19. — In memoriam. Ivo Bujas (1924–1987). Brodogradnja, 35(1987) 213. str. 134.
 
Tatjana Delibašić (1989)