Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BULJAN, Rudolf, inženjer strojarstva, stručnjak za nuklearnu tehniku i zakonsku metrologiju (Sarajevo, 17. XII 1925). Osnovnu školu, nižu gimnaziju i Srednju tehničku školu završio u Sarajevu (1946), a strojarski smjer Tehničkog fakulteta 1954. u Zagrebu. Od 1951. do 1954. radi kao pogonski tehničar u zagrebačkom »Viaduktu«, a 1954–57. kao rukovodilac mehanizacije na različitim gradilištima. Od 1957. bavi se istraživanjem nuklearne i reaktorske tehnike za mirnodopsku primjenu nuklearne energije u Brodarskom institutu u Zagrebu. God. 1960. magistrira, a od 1961. predaje kao honorarni docent, potom stalni nastavnik, predmete s područja nuklearne i reaktorske tehnike te primjene nuklearne energije na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Na tom području djeluje i kao praktičar te 1959. sudjeluje u završnoj montaži nuklearnog reaktora u Institutu »Boris Kidrič« u Vinči, a 1962. u projektiranju nuklearne elektrane u Institutu »Jožef Štefan« u Ljubljani. God. 1984. bio je član Stručne komisije SR Hrvatske za ocjenu podobnosti, probni rad i stavljanje u pogon NE Krško. — Objavio je znanstvene i stručne članke u časopisima Brodogradnja (1967, 1970, 1972), Strojarstvo (1968–87) i zbornicima radova s područja strojarske djelatnosti Hrvatske. Sudjelovao u izradbi elaborata, studija i znanstveno-stručnih projekata, samostalno i u suradnji, za Republički komitet za pomorstvo, saobraćaj i veze, Saveznu komisiju za nuklearnu energiju i Savezni sekretarijat za narodnu obranu (od 1961). Radio i na stručnoj terminologiji s područja nuklearne i reaktorske tehnike za Tehnički rječnik, 1–2 (Zagreb 1969) i Rječnik brodograđevnih, strojarskih i nuklearnih tehničkih naziva (Zagreb 1979). Član je uredničkog odbora časopisa Brodogradnja (od 1970), glavni i odgovorni urednik Strojarstva (od 1972) te glavni urednik Tehničkih informacija (od 1977). Od 1979. član radne grupe za izradbu prijedloga JUS-a o fizikalnim veličinama i jedinicama te član stalne Komisije za mjerne jedinice Savjeta u oblasti metrologije pri Saveznom zavodu za mjere i dragocjene kovine u Beogradu, zadužen za primjenu i poštivanje metrološke zakonitosti u SFRJ. Od 1987. član je i stalne Savezne komisije za standardizaciju u Beogradu.

DJELA: Nuklearni dio brodskog nuklearnog postrojenja. Zagreb 1961. — Some Aspects of the Propulsion Economics in Maritime and Continental Transport of Yugoslavia (suautori T. Bosanac i V. Stibilj) (u: Nuclear Ship Propulsion. Vienna 1961, 3–55). — Međunarodni sustav mjernih jedinica. Brodogradnja, 20(1969) 1 str. 26–39; 2, str. 129–138. — Nuklearna propulzija (suautori T. Bosanac i V. Stibilj). Beograd 1969. — Dimenzioni sustavi fizikalnih veličina. Strojarstvo, 12(1970) 3/4, str. 33–52. — (Radio)aktivnost, ionizirajuća zračenja i doze zračenja. Ibid., 29(1987) 3/4, str. 216–221.
 
Tatjana Delibašić (1989)