Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BULJEVIĆ, Zvonimir, pisac i snimatelj (Cetinje, 19. IX 1933). Osnovnu školu i nižu gimnaziju učio je u Splitu, gdje je završio zanat električara i fotografa te od 1958. radio kao fotograf u Urbanističkom zavodu za Dalmaciju u Splitu, a od 1978. u Zavodu za zaštitu spomenika kulture. Član je Društva književnika Hrvatske od 1970, uređivačkog odbora časopisa Mogućnosti i izdavačkog savjeta Književnog kruga u Splitu. — Aktivno se bavio umjetničkom fotografijom, a kao član Fotokluba Split izlagao je na više izložbi u zemlji i inozemstvu. Snimio je tri amaterska filma: Vinko 67 (o slikarstvu Vinka Bavčevića), Jutra i Na kraju puta – San (nagrada »Oktavijan Miletić« na Maloj Puli 1969). Fotografijama je opremio više knjiga, vodiča i kataloga. Pripovjedačku prozu i eseje (rubrika Tragovi u Nedjeljnoj Dalmaciji od 1971) objavio je u časopisima Stvarnost (1953), Vidik (1956, 1963–64, 1968, 1970–76), Mogućnosti (1960, 1967–73, 1975; 1980), Dubrovnik (1968, 1970–71), Kolo (1971), Zadarska revija (1971, 1973, 1975, 1978), Dometa (1977) i dr. Drama Globus izvedena je 1974. na III programu Radio-Zagreba. Za novelu Krik dobio je nagradu Večernjeg lista (1970). U svojim kratkim zapisima i crticama B. je minijaturist i detaljist koji jednostavnim izrazom problematizira trivijalno.

DJELA: Priče s krova. Split 1968. — Zli otoci. Split 1970. — Ožiljci. Split 1971. — Od sna i natrag. Split 1975. — Blizanke. Split 1980.
 
LIT.: B. Lukšić: Proza ugođaja i »Mirno podne«. Telegram, 10(1969) 464, str. 4. — I. Mandić: Uz dlaku. Zagreb 1970, 189. — S. Lorger: Otoci zločina i kazne. Vidik, 18(1971) 28, str. 70–71. — I. Pandžić: Što autor nije htio? Republika, 27(1971) 1, str. 95–98. — M. Polić: Zvonimir Buljević, Ožiljci. Revija, 12(1972) 1, str. 70. — B. Donat: Od sna i natrag. Teka, 1975, 11, str. 820–822. — M. Popadić: Sentimentalno nekritički zapis o Z. Buljeviću. Vidik, 22(1975) 2/3, str. 76. — M. T. Bilosnić: Minijaturist Zvonimir Buljević. Riječi, 4(7)(1976) 3, str. 85–86. — V. Visković: Od sna i natrag. Oko; 4(1976) 23. IX, str. 16. — M. Popadić: Izbjegavanje zadane teme. Slobodna Dalmacija, 37(1979) 16. VI. — V. Visković: Pozicija kritičara. Zagreb 1988, 51–53.
 
Zdravko Mužinić (1989)