Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BUNTAK, Franjo, muzealac (Zagreb, 2. IX 1910 — Zagreb, 14. XII 1985). Klasičnu gimnaziju završio je 1929, studij povijesti umjetnosti i kulture s klasičnom arheologijom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1934, gdje je i doktorirao tezom Župna crkva sv. Marije u Zagrebu (1938). God. 1937. postao je kustos, a ubrzo i direktor Gradskog muzeja u Osijeku; na toj je dužnosti ostao do 1941. Od 1941. radi u Muzeju grada Zagreba, gdje je do 1945. kustos, a zatim direktor do umirovljenja 1979. — Za boravka u Osijeku nanovo je postavio Gradski muzej i napisao vodič kroz muzejske zbirke (1940). Pod njegovim vodstvom pripremljena je 1949. nova postava Muzeja grada Zagreba; tada su prvi put kod nas, u skladu s principima tadašnje muzeologije, kronološki prikazani povijest i razvitak grada. Za novu i suvremenu postavu gradskih muzeja B. se zalagao i na predavanjima održanim 1947/48. na stručnim seminarima za muzealce u Zagrebu i Splitu. Organizirao je mnoge muzejske izložbe, a sam je postavio Kazališnu izložbu (1947), te izložbe Slike Zagreba od 16. do 19. stoljeća (1957) i Šezdeset godina Muzeja grada Zagreba (1967). Sustavno je istraživao i obrađivao povijest Zagreba. Napisao je mnoge studije i članke u kojima je objavio rezultate novih saznanja o političkoj, kulturnoj i umjetničkoj prošlosti grada. Važniji su: O povijesti i ubikaciji dvaju nestalih sakralnih objekata u zagrebačkom Gornjem gradu, Kuće Zrinskih i srednjovjekovni kraljevski dvor u Gornjem gradu u Zagrebu, Neki podaci o ekonomskim prilikama u Zagrebu u 17. stoljeću, Zagreb u godini 1907, Stanovnici Ilice, njihove kuće i zemljišta u prošlom stoljeću (Iz starog i novog Zagreba, 1957, 1; 1960, 2; 1968, 4; 1984, 6), Prilog građevnoj povijesti stare županijske i saborske zgrade na Markovom trgu u Zagrebu (Zbornik zagrebačke Klasične gimnazije 1607–1957, Zagreb 1957), Političke i kulturne prilike u kojima je živio Zagreb u 19. i početkom 20. stoljeća (Arti musices, 1978, 9). Napisao je Pregled povijesti Zagreba od najstarijih vremena do danas u knjizi Poslovni adresar grada Zagreba (Zagreb 1952), zatim komentare, opise objekata i lokaliteta u monografiji Zagreb (Zagreb 1961) te kronologiju značajnijih povijesnih događaja u razvoju Zagreba 1094–1940. u knjizi Slobodni Zagreb (Zagreb 1965). U novom izdanju knjige Gjure Szaba Stari Zagreb (Zagreb 1971) napisao je predgovor, tumačenja i komentare; time je upotpunio autorov tekst novim rezultatima istraživanja povijesti Zagreba i dodao nužna objašnjenja suvremenom čitatelju. Za novu postavu Muzeja grada Zagreba napisao je iscrpan vodič po muzejskoj zbirci. Bio je glavni i odgovorni urednik zbornika Iz starog i novog Zagreba u kome je od 1957. redovito objavljivao svoje studije i članke; surađivao u Vjesniku Hrvatskoga arheološkog društva (1936), Obzoru (1938), Sjevernom Lloydu (1939), Vijestima muzealaca i konzervatora Hrvatske (1953, 1955, 1957–63, 1968–69) i časopisu Kaj (1972, 1974, 1977). U Buntakovoj rukopisnoj ostavštini kod obitelji sačuvane su među ostalim opsežna povijest Zagreba (od prvih početaka do XX st.) i povijest Duge (Radićeve) ulice.

DJELA: Župna crkva sv. Marije u Zagrebu (doktorska disertacija). Zagreb 1939. — Osječki gradski muzej (vodič). Osijek 1940. — Slike Zagreba od 16. do 19. stoljeća (katalog izložbe). Zagreb 1957. — Muzej grada Zagreba (vodič). Zagreb 1979.
 
LIT.: Novi kustos osječkog muzeja. Obzor, 77(1937) 281, str. 3. — Ponovno otvorenje Gradskog muzeja. Hrvatski list, 18(1937) 185, str. 10. — I. Esih (ie): Vodič po osječkom Gradskom muzeju. Obzor, 80(1940) 235, str. 2. — I. Medved: Od prvoga do drugoga opisa Gradskog muzeja u Osijeku. Ibid., 265, str. 2. — M. Malbaša: Stručno,osoblje zaposleno u Muzeju od osnutka do danas. Kratke biografije i osvrt na rad Muzeja. Osječki zbornik, 16(1977) str. 352–353. — Z. Kuzmić: In memoriam dr Franjo Buntak (1910–1985). Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 35(1986) 1/2, str. 8.
 
Vanda Ladović (1989)