Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BURIĆ, Adam Franjo (Burich, Franz), potpukovnik (Banska krajina?, 1732 — Varaždin, 27. II 1803). God. 1750. stupa u vojnu službu u 2. banskoj pukovniji. Kao kapetan (čin stekao u bavarskom nasljednom ratu) 1. banske pukovnije, 1778. uspješno je branio prolaz kod Grossaupa. Iste godine je imenovan zapovjednikom dobrovoljačke čete grofa Potockog, s kojom je u siječnju 1779. odbio napad Prusa kod Zuchmantela. God. 1780. prekomandiran je u slunjsku pukovniju, gdje 1782. uspješno vodi poslanstvo turskom Čijuš Agi (Chius) u Rakovicu, što je rezultiralo prestankom turskih napada na područje pukovnije. Za obranu Grossaupa odlikovan je Velikim križem Reda Marije Terezije te dobiva naslov baruna.

LIT.: J. Hirtenfeld: Militär-Maria Theresienorden und seine Mitglieder, 1. Wien 1857, 222–223.
 
Mladen Švab (1989)