Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BUŠIĆ, Ivan (Rosso, Roša), hajdučki harambaša (Donji Vinjani, oko 1745 — Ilijino polje između Stoca i Popova polja, 1. IV 1783). Njegove veze s harambašom Stankom Radovićem Sočivicom, prijateljevanje i sukob s kadijom u susjednoj Hercegovini, Ali-begom Sukljaševićem, čijeg je sina Ahmeta ubio da osveti svoga brata Mijata, odvele su Bušića u Sočivičinu družinu, kojoj je 1765. postao harambašom. Hajdukovao je, obično napadajući karavane, od Glamoča i Kupresa do Mostara i Stoca. Prije 1776. bio je 2–3 godine konjanik plaćenik u Italiji, a 1778. u Rimu, čini se, papinski vojnik. Otplovivši engleskim brodom iz Livorna, pao je u španjolsko zarobljeništvo gdje je ostao 3 mjeseca. Ukrcao se u Cádizu na brod Petra Dabovića iz Dobrote i na njemu plovio dvije godine, obišavši sjevernu Afriku i zapadnu Evropu. Dok je bio u španjolskoj službi, zarobili su ga Englezi u Gibraltaru, a zatim je preko Rima dospio u Napulj u kraljevsku službu. God. 1782. vratio se u domovinu, gdje je već iduće godine ubijen. Njegova zanimljiva pojava, hajdučka sposobnost i pustolovan život ostavili su traga u turskim i mletačkim dokumentima i narodnim pjesmama: Narodne junačke pjesme iz Bosne i Hercegovine (Sarajevo 1915), Junačke narodne pjesme iz Imotske krajine (Šibenik 1939) i dr. Bušićeve posljednje trenutke opisao je I. Andrić u pripovijesti Ispovijed. Zbog crvene kose u mletačkim dokumentima zvan Rosso a u narodnim pjesmama Roša.

LIT.: F. Radman: Život Ivana Bušić iz Imotskoga zvana Rošo (rkp. u Naučnoj biblioteci, Dubrovnik, br. 537). — J. Jelenić: Ljetopis franjevačkog samostana u Kreševu. Sarajevo 1918, 78. — S. Banović: O nekim historičkim licima naših narodnih pjesama. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, 1928, XXVIII, str. 77–81. — V. Skarić: Sarajevo i njegova okolina. Sarajevo 1937, 131. — I. Lovrić: Bilješke o Putu po Dalmaciji opata Alberta Fortisa i Život Stanislava Sočivice. Zagreb 1948, 66, 206. — G. Bujas: Makarski ljetopis od godine 1773. do 1794. Starine, 1957, 47, str. 310, 316–317. — K. Kosor: Ivan Bušić-Rošo – hajdučki harambaša (prilog poznavanju njegova života). Kačić, 4(1971) str. 105–148.
 
Anđelko Mijatović (1989)