Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BUTKOVIĆ, Davor, matematičar (Split, 22. X 1935). Gimnaziju završio u Splitu 1953, elektrotehniku diplomirao u Zagrebu 1960, kao i teorijsku matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 1967. Magistrirao je iz područja funkcionalne analize 1973, a doktorirao 1975. disertacijom iz istog područja (teorija mjera s vrijednostima u lokalno konveksnim prostorima). U Zavodu za primijenjenu matematiku Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu postaje 1961. asistent, 1977. docent, 1981. izvanredni, a 1987. redoviti profesor. Bavio se teorijom mjere i integracije u različnim matematičkim granama (teorija funkcija realne varijable, funkcionalna analiza, teorija vjerojatnosti). Radove iz teorije neapsolutno konvergentnih integrala, teorije vektorskih mjera, teorije mjera na algebarskim strukturama, teorije vjerojatnosti na Banachovim prostorima (suautor N. Sarap) te o sumabilnosti (suautor H. Kraljević) objavio je u časopisima Glasnik matematički (1968, 1970, 1976, 1978, 1980–81, 1985), Berichte der Mathematisch-Statistische Sektion (Graz 1979, 1981, 1987), Lecture Notes in Mathematics (Heidelberg 1978, 1982, 1986) i dr. Od 1979. vodi međunarodnu suradnju na području matematike između Sveučilišta u Zagrebu i Grazu.

 
Žarko Dadić (1989)