Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CABRIĆ, Ivan, kulturni djelatnik i prevodilac (Sinj, 8. II 1846 — Zadar, 24. II 1919). Završio učiteljsku školu te službovao u više mjesta sjeverne Dalmacije, a od 1870. u Muškom učiteljištu u Arbanasima. Zajedno sa S. Buzolićem isticao se u kulturnom životu Zadra. Kao jedan od djelatnika Matice dalmatinske sudjelovao kod osnivanja Hrvatske knjižarnice u Zadru. Napisao nekoliko prosvjetnih i kulturoloških članaka (Narodni list, 1871, 1878, 1905; Narodni koledar, 1874). Prevodio s talijanskog članke iz poljodjelstva (Narodni koledar, 1870–71). Objavio dvije vrlo slobodne preradbe odlomaka iz Danteove Božanstvene komedije (Narodni koledar, 1898, 36; Glasnik Matice dalmatinske, 1902, 2) te prijevod podruguše G. Gozzija Zaljubljenici (Narodni list 1873, 50).

LIT.: L. Maschek: Manuale del Regno di Dalmazia, 1–6. Zara 1871–1876. — V. Maštrović: Hrvatska knjižarnica u Zadru. Vjesnik, 12(1952) 2106, str. 5. — Isti: Jadertina Croatica. II. Novine i časopisi. Zagreb 1954, 177, 407, 408, 454. — Isti: Rikard Katalinić Jeretov i Zadar. Radovi Instituta JAZU u Zadru, 2(1955) str. 336. — Isti: Kalendarski zbornici Matice dalmatinske i Hrvatske knjižarnice u Zadru (1863–1910). Ibid., 3(1957) str. 278, 282, 284, 303. — Z. Vince: Briga za hrvatsku terminologiju u Dalmatinskoj Hrvatskoj XIX stoljeća. Ibid., 19(1972) str. 283.
 
Vjekoslav Maštrović (1989)