Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CAPOGROSSO KAVANJIN, Vicko (Vinko, Vincenzo), sakupljač narodnih poslovica i prevodilac (Split, 18. X 1769 — Split, 24. IV 1838). Praunuk pjesnika Jerolima Kavanjina. U vrijeme francuske uprave pukovnik Narodne straže u Splitu, za druge austrijske uprave pokrajinski pukovnik za područje Splita, Klisa, Sinja i Vrlike. U tim je krajevima skupljao narodne izreke i poslovice te ih 3630 zapisao u rukopisnoj knjizi Mudra i svakomu koristna uspomena, neke uz talijanski i latinski prijevod ili komentar. Time se uvrstio među najstarije sakupljače narodnog blaga u nas. Prevodio je nabožnu prozu i poeziju s talijanskog i francuskog te sastavljao prigodne pjesme i rugalice. U rukopisu je ostavio i prijevod kraćeg odlomka iz Petrarkina djela Le confessioni. Svi njegovi rukopisi i korespondencija, nekada u obiteljskom arhivu u Sutivanu, čuvaju se od 1948. u Muzeju grada Splita.

LIT.: L F. Jukić: (Iz Dalmacie mieseca travnja.) Danica, 16(1853) 19, str. 75–76. — (Vincenzo nobile de Capogrosso-Cavagnini.) Il Nazionale, 2(1863) 37, str. 181–182. — A. Jutronić: Sakupljač narodnih poslovica Vicko Capogrosso-Kavanjin. Slobodna Dalmacija, 16(1958) 4141, str. 3. — Isti: Dunata Kavanjin, njen miraz i vjenčani ugovor iz g. 1669. Radovi Instituta JAZU u Zadru, 4–5(1958–59) str. 467. — Isti: Vicko Kapogroso-Kavanjin. Mogućnosti, 8(1961) 9, str. 969–975. — O. Delorko: O pjesmi nađenoj u rukopisu V. Kapogrosa-Kavanjina. Ibid., 9(1962) 5, str. 465–471. — A. Jutronić: Nekoliko informacija u povodu Delorkina članka. Ibid., str. 471–472. — Isti: Šibenčanin dr Anđel Frari (1780–1865) i njegova pisma. Radovi Instituta JAZU u Zadru, 10(1963) str. 139–159.
 
Duško Kečkemet (1989)